arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor (Naturbaserade omvandlingar i städer och regioner)

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Institutionen för människa och samhälle
Vid institutionen för människa och samhälle forskar och undervisar vi i miljöpsykologi, företagsledning och rådgivning. Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för hållbara levnads- och arbetsmiljöer på landsbygden och i städerna. Vi utvecklar och förmedlar högkvalitativ kunskap om människor, miljö och affärer. Ledningsgruppen utvecklar kunskap och ökar medvetenheten om ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara verksamheter och system inom de gröna näringarna. Vi engagerar oss i entreprenörskap, ledarskap och styrning inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling samt stads- och landsbygdslandskap. Vi utökar forskningsverksamheten inom området naturbaserade lösningar genom nya EU-finansierade projekt.
Läs mer om institutionen här Institutionen för människa och samhälle | Externwebben (slu.se)
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Institutionen söker en postdoktor till de EU-finansierade forskningsprojekten "ARCADIA" och "UGPplus".
Arbetsuppgifter:
Postdoktorn kommer att delta i två europeiska projekt om naturbaserade lösningar – ARCADIA och UGPplus.

ARCADIA (TrAnsformative climate ResilienCe by nAture-based D solutions in the contInentAl bio-geographical region)

I Arcadia strävar vi efter att sporra transformativ anpassning med hjälp av naturbaserade lösningar i 8 europeiska regioner och ge stöd för att utforma konsekventa regionala blågröna infrastrukturnätverk.

Fokus i ARCADIA är två huvudsakliga arbetsområden.
 • Bidra till visionen om och strategin för naturbaserade omställningar i Region Skåne och deltagande i co-innovation labs.
 • Bidra till att konsolidera kunskap och utveckla ett ramverk som häver transformativ förändring genom naturbaserade lösningar samt bidra till modeller och strategier för beteendeförändring för att stimulera förändringar i tankesätt och naturvänliga attityder.
UGPplus (Enhancing Urban Greening Plans to Integrating Biodiversity in Society) (Förbättra stadsförgröningsplaner för att integrera biologisk mångfald i samhället)

Med UGPplus föreslår vi nästa generations processer för stadsförgröningsplaner i europeiska städer som en framåtblickande, systematisk, integrerad och inkluderande planeringsram som kan realisera meningsfulla och varaktiga effekter genom att böja kurvan för förlust av biologisk mångfald.

Fokus i UGPplus är två huvudsakliga arbetsområden.
 • Bidra till en systematisk genomgång av akademisk och grå litteratur om stadsförgröningsplaner och genomförande.
 • Bidra till att identifiera och utvärdera befintliga kapacitetsuppbyggnadsprogram och utveckla UGPplus-kapacitetsuppbyggnadskonceptet samt leda utvecklingen och genomförandet av kapacitetsuppbyggnadsprogrammet för UGPplus.

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad postdoktor för att aktivt delta i och leda forskningsaktiviteter i två europeiska projekt om naturbaserade lösningar.

Krav

• Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom ett ämnesområde som är relevant för anställningen. 

(Kandidater som har lämnat in sin doktorsavhandling och väntar på slutexaminationen uppmuntras att ansöka.)
 • En bakgrund inom ett eller en kombination av följande vetenskapliga områden: hållbarhet, styrning, affärer eller innovation.
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska.
 • Dokumenterad erfarenhet av publicering i vetenskapliga tidskrifter.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta sammanhållet i en tvärvetenskaplig teammiljö.
 • Förmåga att arbeta självständigt.

Meriterande

• Tidigare erfarenhet av att arbeta med naturbaserade lösningar.
 • Flytande kunskaper i europeiska språk i tal och skrift (t.ex. franska, tyska, spanska).
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker därför främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. 

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-01-10.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat