arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor oorganisk kemi

 • Yrkesroll

  Näringsforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom">https://kemi.uu.se/angstrom. (https://kemi.uu.se/angstrom">https://kemi.uu.se/angstrom)

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet handlar om högentropiperovskiter som protonledande bränslecellsmaterial. Forskningen fokuserar på hur materialens egenskaper påverkas av kemisk sammansättning och kristallstruktur. Till exempel hur den kemiska sammansättningen påverkar vakansbildning och protonledning. Mer specifikt kommer projektet att involvera syntes, strukturell karakterisering och egenskapsmätningar av nya högentropiperovskiter för tillämpningar som protonledare för fastoxidbränsleceller.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20 % av arbetstiden. Projektet kommer att genomföras under handledning av Dr Rebecca Clulow inom programmet för oorganisk kemi vid institutionen för kemi – Ångström.

Forskningen kommer att involvera syntes, strukturell karakterisering och egenskapsmätningar av nya högentropiperovskiter. Syntesen kommer att inkludera högtemperaturmetoder medan diffraktionsmetoder som röntgendiffraktion, neutrondiffraktion och in-situ mätningar med synkrotronljus kommer att användas för strukturell karakterisering. Projektet kommer också att kräva en rad andra strukturella karakteriseringstekniker och konduktivitetsmätningar med hjälp av elektrisk impedansspektroskopi.

Arbetsuppgifterna innefattar även: 

- Forskning inom ämnesområdet
- Undervisning på avancerad nivå och forskarnivå
- Ansökan om stråltider och relevanta finansieringsmöjligheter
- Handledning av examensarbetare och gäststudenter
- Administration kopplat till uppgifterna ovan.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i kemi, materialkemi eller eller ett relaterat ämne alternativt en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i tidigare nämnda områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Expertis inom fasta tillståndets kemi och diffraktionsbaserade tekniker är avgörande för rollen och kandidater bör göra sin relevanta erfarenhet tydlig i sin ansökan. Kandidaten ska ha förkunskaper om struktur-egenskapssamband, Rietveld-förfining och allmän erfarenhet av materialkarakterisering, t.ex. termisk analys och elektronmikroskopi. Den sökande ska vara flytande i engelska och ha utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.

Ansökningarna kommer att bedömas enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet inom närliggande områden och personlig lämplighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på det enskilda vetenskapliga arbetet, snarare än vid kvantiteten av publikationer. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet. Hur den sökandes erfarenhet/kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen kommer också att beaktas. 

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, kopior av examensbevis, publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Utöver de meriter som beskrivs ovan kommer projektet att involvera avancerad strukturkarakterisering och egenskapsmätningar, varför kunskap och/eller erfarenhet av neutrondiffraktion, totalspridning och elektrisk impedansspektroskopi kommer att vara till nytta för projektet.

Om anställningen 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 2 år enligt centralt kollektivavtal. Anställningens omfattning: 100 %. Tillträde 2024-06-01 eller så snart som möjligt därefter. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Rebecca Clulow rebecca.clulow@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2024, UFV-PA 2024/896. 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-06-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till