arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor till EV

 • Yrkesroll

  Forskare, humaniora

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Postdoktor i kulturantropologi inom forskningsprogrammet ENGAGING VULNERABILITY

Engaging Vulnerability är ett tvärvetenskapligt Vetenskapsrådsfinansierat forskningsprogram vid Uppsala universitet som med stöd av rektor och historisk-filosofiska fakulteten bedriver forskning som utvecklar perspektiv på utsatthet och sårbarhet som resurser.

För närvarande bedrivs forskning inom programmet i kulturantropologi, filosofi, ABM, retorik, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, konst- och designstudier, konstvetenskap, estetik och idéhistoria.

Programmet söker en postdoktor i kulturantropologi, 100%, från och med den 1 februari 2024 till och med den 31 januari 2026. Genom egen forskning och i samarbete med övriga inom programmet förväntas innehavaren av tjänsten bidra till, och utveckla de frågeställningar som står i fokus för programmet. En beskrivning av programmet och dess verksamhet finns på http://www.engagingvulnerability.se. Sökande till tjänsten förväntas tydligt förklara hur det föreslagna projektet är tänkt att bidra till forskningsprogrammets övergripande mål.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår egen forskning, undervisning motsvarande en kurs per termin samt vissa forskningsadministrativa uppgifter. Undervisning och administration får vara högst 20 procent av anställningens omfattning. Forskningen kan vara nystartad och/eller bestå av att arbeta om en doktorsavhandling till en monografi som publiceras på ett framstående internationellt förlag. Den som anställs förväntas aktivt delta i Engaging Vulnerability-programmets seminarier, kurser och övriga verksamhet, vara en tillgång för programmets och kulturantropologins doktorander, samt bidra till programmets forskningsmiljö såväl som till den kulturantropologiska institutionsmiljön inklusive institutionens seminarier. Bland arbetsuppgifterna ingår även att tillsammans med programmets ledning planera för programmets framtida inriktning och verksamhet.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i kultur- eller socialantropologi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kultur- eller socialantropologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Bedömningen av ansökningarna baseras på den sökandes förmåga att bedriva självständig antropologisk forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva kreativ och nydanade forskning som är av betydande relevans för Engaging Vulnerability-programmet.

Vi söker en utåtriktad person som kan bidra till att utveckla programmets syn på utsatthet och sårbarhet som produktiva resurser. Forskningsinriktningen är öppen och kan handla om människor, djur, miljö och/eller fenomen eller teoretiska perspektiv som vidgar och fördjupar möjliga sätt att tänka på utsatthet och sårbarhet. Anställningen kräver god förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, intresse av och förmåga att knyta akademiska kontakter runtom i världen, förmåga att formulera forskningsfrågor på ett sätt som väcker internationellt intresse, förmåga att publicera sig i relevanta vetenskapliga fora samt förmåga att förmedla forskningsfrågor och resultat för en bred publik. Förutom att vara verksam inom Engaging Vulnerability-programmet, ska den sökande alltså också delta i verksamheten vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vilket är forskningsprogrammets administrativa hemvist, där anställningen också är förlagd.

Ansökningsförfarande


Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Curriculum vitae
- kopior av examensbevis
- högst fyra vetenskapliga arbeten (varav minst ett ska vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling)

- kortfattad redogörelse (1000 ord) för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet;
- egen forskningsplan (2500 ord, exklusive referenser)
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, telefon och e-post)

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Sverker Finnström, Engaging Vulnerability, tel 018 4717371, sverker.finnstrom@antro.uu.se

Mats Utas, prefekt, mats.utas@antro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023, UFV-PA 2023/3922.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-02-01 Visstidsanställning till