arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor till projekt NetAdopt

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  2 december

Om jobbet

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2023-12-02.

Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision.

Projektbeskrivning

Vi söker en entusiastisk och engagerad postdoktor för att arbeta med oss ​​i forskningsprojektet NetAdopt - Uncovering the social dynamics of environment change across scales: De lokala, regionala och globala mänskliga nätverken som påverkar antagandet till hållbara metoder i livsmedelsproduktionssystem. Projektet finansieras av ett FORMAS-anslag som leds av Dr Angela Guerrero och Dr Juan Rocha i samarbete med professor Örjan Bodin.

För att uppnå det ambitiösa målet att få ett slut på världens hunger till 2050 under de globala målen krävs hållbara system för livsmedelsproduktion och jordbruksmetoder som hjälper till att bevara våra naturliga system. En övergång till mer hållbara jordbrukssystem beror ytterst på markägarnas beslut att anta nya, mer hållbara metoder. De faktorer som påverkar tillämpningen av praxis i globalt beroende system är dock komplexa och inte väl integrerade i miljöprogram och miljöpolicyer. NetAdopt-projektet undersöker inflytandet av globala handelsrelationer och lokala sociala nätverk på beslut att anta miljömässigt hållbara metoder i viktiga soja-, nötkötts- och kaffeodlingsregioner i Sydamerika.

Arbetsuppgifter

Huvudansvaret för denna postdoktor kommer att vara att leda co-designprocessen med colombianska intressenter för design och genomförande av forskningen, och kommer att samla in och analysera data och leda vetenskapliga publikationer och andra utdata för att kommunicera vetenskapliga insikter till icke- vetenskaplig publik. Kandidaten kommer att vara anställd vid SRC, vid Stockholms universitet, men kommer att arbeta med forskare över hela världen, med viss flexibilitet när det gäller plats beroende på vilka uppgifter som utförs och samarbeten. Det förväntas att kandidaten kommer att tillbringa tid i Colombia och arbeta med lokala intressenter för att säkerställa ett effektivt genomförande av forskningen. Huvudhandledare kommer att vara Dr Juan C. Rocha (SRC) och Dr Angela Guerrero (QUT). Postdoktorn kommer också att ingå i en grupp forskare i tidiga karriärer kopplade till temat komplexa system, som kommer att fungera som en kamratgrupp med stöd i form av regelbundna möten och interaktioner.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Vi söker en kandidat med följande kvalifikationer:

 • En meritlista som visar excellens i blandade metoder, kvantitativa och kvalitativa analyser av sociala data som demonstreras i akademiska publikationer.
 • Erfarenhet av intervjumetoder, samt kunskap om sociala nätverksmetoder.
 • Programmeringskunskaper med tonvikt på statistik (t.ex. R).
 • Visad förmåga att formulera egna ursprungliga forskningsidéer och bedriva forskning självständigt.
 • Vilja att arbeta som en del av ett transdisciplinärt team, och bevis på tidigare arbete med forskare från olika discipliner.
 • Vilja att göra fältarbete utomlands, under förhållanden där språket kan vara en barriär.
 • Förmåga att kommunicera forskningsidéer och resultat och intresse av att engagera sig med intressenter utanför det akademiska samhället.
 • Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift (svenska är inget krav).
I rekryteringen kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker en person som har förmågan att arbeta i en internationell miljö med högt tempo. Du är ansvarstagande, lyhörd och en god lagspelare. Du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. Du är van vid att prioritera och kan hålla överblick över en komplex organisation samtidigt som du levererar på konkreta uppgifter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av dr Juan Rocha, juan.rocha@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat