arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 maj

 • Sök jobbet senast

  29 juni

Om jobbet

SLU Artdatabanken
Om jobbet
Vi söker en postdoktor som kommer att forska kring hur vedlevande metasamhällen av svampar påverkas av translokering och relaterar till nedbrytning av ved. Detta projekt bygger på ett unikt storskaligt fältexperiment med 640 translokerade (flyttade) lågor (trästockar) av färsk till nedbruten ved. Projektet syftar till att undersöka hur sammansättningen och dynamiken hos saprofytiska arter, samt deras funktionella egenskaper, relaterar till nedbrytning och koldioxid (CO2)-flöde för olika vedkvaliteter och mängd flyttad ved. Resultaten från detta projekt har potential att öka den nuvarande förståelsen av vedlevande metasamhällens betydelse för nedbrytning och CO2-flöde från ved, samt ge ny kunskap om naturvårdsnyttan i att translokera ved och metasamhällen som lever i död ved.

Detta tvååriga postdoktor-forskningsprojekt kommer att fokusera på vedlevande svampsamhällen, men det finns även data på insekter, lavar och mossor. Tjänsten innebär både fältarbete och analys av redan insamlade biodiversitetsdata. Fältexperimentet och translokeringen är beläget i nordligt boreala skogar i ett ekologiskt kompensationsområde i Norrbottens län, upprättat för att kompensera för negativa effekter för vedlevande biodiversitet efter en gruvexploatering. Du kommer att analysera betydelsen av translokerad död ved av olika vedkvaliteter och mängd för artsammansättning och dynamik hos vedlevande svampsamhällen över tid, baserat på fruktkroppsinventeringar såväl som molekylära data för mycel som har DNA-sekvenserats från ved. Du kommer att analysera dessa svampsamhällens sammansättning och dynamik i relation till ved-respiration som en del av nedbrytning. 

Din bakgrund 
Sökande ska inneha en doktorsexamen inom ekologi, skogsvetenskap, svampekologi, miljövetenskap eller motsvarande. Tidigare forskningserfarenhet inom skog, biologisk mångfald, svampekologi eller skoglig restaurering krävs. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. God kunskap om statistiska analyser och R (eller motsvarande programmering) tillsammans med vetenskaplig publicering (i förhållande till tiden sedan disputation) är meriterande. Tidigare forskningserfarenhet av artsamhällen eller molekylära data är meriterande. Viktigt är också personliga egenskaper som bidrar positivt till en forskargrupps utveckling. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. 

Om oss

Tjänsten är placerad vid SLU Artdatabanken, som är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Nu rekryterar vi en person som kommer att forska om naturvårdsnyttan med translokering av ved och vedlevande metasamhällen, samt förbättra kunskaper om vedlevande svampsamhällens roll i nedbrytningen och CO2-flöde för ved. Projektet drivs i nära samarbete med forskare vid restaureringsforskargruppen vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU. Projektet är därför en del av en större forskningssatsning kring ekologisk kompensation och restaurering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Uppsala

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Vi välkomnar din ansökan senast 2024-06-29 via ansökningsknappen nedan.

Vi ser gärna att annonsen är skriven på engelska och den måste innehålla:

i) en beskrivning av dina forskningsintressen och motivering för att söka denna anställning (max två sidor);

ii) en meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista, indelad i vetenskapligt granskade och ej granskade artiklar;

iii) kontaktuppgifter till minst två referenspersoner; och

iv) kopior av relevanta intyg.

Om doktorsavhandlingen inte har försvarats ännu, ange tydligt datum för planerad disputation i meritförteckning.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat