arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Praktikplats på enheten för de arkeologiska samlingarna

 • Yrkesroll

  Antikvarie

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - upp till 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Enheten för de arkeologiska samlingarna ansvarar för myndighetens arkeologiska och osteologiska samlingar, och ingår som en av fyra enheter i Avdelningen för samlingar och forskning. Som myndighetens expertenhet för frågor kring de arkeologiska och osteologiska samlingarna och deras sammanhang deltar enhetens medarbetare i olika projekt, besvarar förfrågningar och handlägger lån. Accession och registrering av nyinkommet material är en central del av enhetens arbete. Enheten arbetar också med samlingsförvaltning, magasinsfrågor, förebyggande konservering. Därutöver arbetar enhetens medarbetare tillsammans med personal från andra avdelningar med t ex programverksamhet, utställningsproduktion och förvaltning av stående utställningar. Tillsammans gör vi historia tillgängligt för fler!

De samlingar som enheten förvaltar sträcker sig kronologiskt från människans äldsta tid fram till idag, och omfattar ungefär 10 miljoner föremål samt en mycket stor osteologisk samling. Samlingarna växer kontinuerligt genom att fynd från arkeologiska undersökningar tillförs SHM. Samlingarna är en resurs inte bara för myndighetens utställningar utan är också en forskningsresurs både nationellt och internationellt.

Är du intresserad av arkeologiska föremål och samlingsförvaltning? Vill du lära dig hur en arkeologisk samling förvaltas och vårdas? Då kan denna praktikplats passa dig.

Hösten 2024 har vi möjlighet att tillhandahålla 1 praktikplats med inriktning på de arkeologiska samlingarna inom Historiska museet. Praktikperioden är flexibel vad gäller längd och omfattning.

Du kommer, under handledning av erfaren antikvarie, få delta i det dagliga arbetet inom accession, men också följa det långsiktiga arbetet inom vård och bevarande av de arkeologiska samlingarna. Registrering, uppordning och packning av föremål, liksom publikt arbete i olika former, t ex delaktighet i utställningsförvaltning eller i bloggtexter.

Som praktikant hos oss får du även inblick i det övergripande arbetet på en statlig museimyndighet. Du erbjuds möjlighet att delta i det löpande arbetet som utförs vid Enheten för de arkeologiska samlingarna och på Avdelningen Samlingar och forskning. Det kan bland annat handla om att följa samlingsförvaltningens olika processer, såsom tillgängliggörande, magasinsarbete och digitalisering. På avdelningen arbetar intendenter och antikvarier, konservatorer, arkivarie och museiassistenter. 

Möjlighet att arbeta sida vid sida med erfarna yrkesverksamma inom ditt intresseområde. En unik möjlighet att applicera dina teoretiska kunskaper i praktiken och få värdefull hands-on erfarenhet. Du kommer också bli en del av ett dynamiskt och inkluderande team som är beredda att stötta dig och dela med sig av sina kunskaper. Vår målsättning är att
 • Du kommer få tillfälle att bygga upp din kompetens inom ditt valda område och lära dig nya färdigheter som kommer vara ovärderliga för din framtida karriär.
 • Vi ser till att ge dig konstruktiv feedback och handledning för att hjälpa dig att växa och utvecklas under praktiken.

Kompetenskrav


Studerande på arkeologisk eller föremålsantikvarisk utbildning på kandidat- eller mastersnivå, med huvudsaklig inriktning mot arkeologi.

Vi ser gärna praktikanter från olika bakgrunder och vi är övertygade om att mångfald och inkludering bidrar till en mer dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Så oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, är du välkommen att söka hos oss.

Välkommen med din ansökan!

Statens historiska museer är Sveriges största statliga museikoncern. I myndigheten ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet -med Tumba bruksmuseum. Här ingår också uppdragsverksamheten Arkeologerna, med kontor på fem olika platser i landet. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår gemensamma vision är ”Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler”. Myndigheten har ca 350 anställda medarbetare.

Lön

ingen lön endast praktik

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat