arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i barnkirurgi och specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa samt Akademiska sjukhuset

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och det samarbetas över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Inom Barnsjukhuset finns starka forskningsmiljöer och ett brett utbildningsuppdrag.

Barn- och ungdomskirurgi i Uppsala tar emot patienter från Region Mellansverige och Norra sjukvårdsregionen motsvarande en population av drygt 3 miljoner vilket innebär en hög andel riks- och regionsjukvård. Barn- och ungdomskirurgi samarbetar både med Akademiska barnsjukhusets pediatriska subspecialiteter och med thoraxkirurgi och vuxenkirurgi. Efter rikssjukvårds-NHV beslutet har sektionen för barnkirurgi målmedvetet arbetat för att utveckla den s.k. minimalinvasiva kirurgin och merparten av alla operationer utförs idag laparoskopiskt och sektionen arbetar även med robotassisterad kirurgi på barn.

Ämnesbeskrivning

Specialiteten barn- och ungdomskirurgi karaktäriseras av handläggning av barn och ungdomar med missbildningar, skador och sjukdomar som behandlas med kirurgiska metoder. Förutom det omedelbara pre- och postoperativa förloppet är långtidsuppföljning av den växande individen en synnerligen viktig del av barn- och ungdomskirurgi.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör egen forskning samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Professorn förväntas utveckla och leda den barn- och ungdomskirurgiska forskningen vid KBH. I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet, samt lednings- och organisationsuppgifter.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

För behörighet till denna anställning krävs läkarexamen samt svenskt bevis om specialistkompetens i barn- och ungdomskirurgi. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i barn- och ungdomskirurgi, ha lämnat in ansökan om detta till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för anställningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i barn- och ungdomskirurgi.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska Se 6 § AO.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare , X månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Arja Harila, Department of Women’s and Children’s Health. Email: arja.harila@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti, 2024, UFV-PA 2024/208.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning