arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i film och media med inriktning dokumentärfilm

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 augusti

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där vi genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. 

https://www.uniarts.se/studera-vid-skh/film-och-media

Välkommen att söka anställning som professor i i film och media med inriktning dokumentärfilm!
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, konstnärlig forskning och handledning på samtliga nivåer inom film och media.

Som professor är du ledande inom ditt konstnärliga område, kvalitén på verksamheten är på högsta internationella nivå. Dessutom ska du ha en både djup och bred kunnighet inom ditt konstnärliga område. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter

Tack vare din egna gedigna erfarenhet av ämnet utvecklar du studenternas förmåga att förmedla en dokumentär berättelse. Basen för gestaltning har ett förhållningssätt där våra föreställningar om världen och människan men också om vad som är etiskt riktigt och vad som förtjänar att diskuteras etiskt, präglar den konstnärliga processen.

På grundnivå undervisar du studenter som siktar mot att arbeta med dokumentärfilmens olika uttrycksformer, individuellt eller i grupp. Den kollektiva arbetsprocessen är viktig. Utbildningen i dokumentärfilm på högskolan ger studenterna en genomgripande kunskap om det dokumentära filmskapandet, med fokus på verktyg för studenterna att hitta nya och egna sätt att utveckla det dokumentära filmberättandet.

På avancerad nivå undervisar och handleder du även studenterna i deras individuella fördjupande arbete mot en ytterligare stärkt konstnärlig identitet. Du ger studenter på båda nivåer möjligheten till ett experimenterande och undersökande förhållningssätt som gör att de kan vara en del i utvecklingen av det mediabaserade området.

Du utvecklar även den den forskning som bedrivs på SKH, såväl som att driva samarbeten inom ditt område och bedriva egen konstnärlig forskning.

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

 • Utveckla utbildning och forskning inom ämnet dokumentärfilm i relation till den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för konstområdet.
 • Initiera, utveckla och driva konstnärliga forskningsprojekt internt och externt på nationell och internationell nivå
 • Aktivt utvecklar SKH:s utbildning och konstnärliga forskning samt verkar för integration mellan dessa.
 • Driver utvecklingen av kurser och program.
 • Arbetar med kursadministration, driver institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa aktörer.
Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området dokumentärfilm.

Läs mer här: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor">https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor

Mer om behörighet för anställning som lärare; 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom dokumentärfilms området/områden. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Utöver detta ska vid anställning av professor även beaktas förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning, konstnärlig forskning eller forskning samt utvecklingsarbete av mycket hög kvalité.

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:
 • Konstnärlig skicklighet; ledande inom ditt konstnärliga område, visad genom aktiv konstnärlig praktik. Kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå.
 • Djup och bred kunnighet inom ditt konstnärliga område dokumentärfilm
 • Aktiv konstnärlig praktik inom dokumentärfilmsområdet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan.
 • Bred erfarenhet av olika undervisningsformer/examinationsformer, förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer.
 • Förmåga att beskriva din undervisning och ditt pedagogiska förhållningsätt.
 • Erfarenhet av att undervisa på engelska.
 • Kunskaper om och förmåga att utveckla internationella samarbeten och utbyten.
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är heltid och tidsbegränsad till 5 år. Tillträde 1 april 2024 eller enligt överenskommelse.

Stockholms konstnärliga högskola vill ta tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten. SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2023/555/2.2.1.

Utförlig info om vad som ska ingå i ansökan ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” finns på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-24!

Lön

Individuell månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat