arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i genusvetenskap

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  12 januari

Om jobbet

Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning.

Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten. Vår forskning och utbildning omfattar olika perspektiv på kön och genus samt andra maktdimensioner. Centrum är en excellent miljö för forskning och utbildning, och har en stark internationell och tvärvetenskaplig profil. Närmare 40 forskare är anställda eller affilierade med Centrum, och deras forskning spänner över många olika forskningsfält, över 20 discipliner och alla vetenskapsområden. Vi har utbildning på både grund- och avancerad nivå. I Centrums forskarutbildning är för närvarande tio doktorander verksamma. Ett tiotal lärare arbetar här, varav fyra professorer. Läs mer om vår forskning här: https://www.gender.uu.se/forskning

Denna professorsrekrytering är en strategisk satsning på forskningområdet digitalitet och genus som är under uppbyggnad vid Centrum, i och med den VR-finansierade forskarskolan Genus, humaniora och digital kultur (start HT2023), och inom projekt med fokus på till exempel AI och speldesign, samt forskargruppen Technologization of the Everyday. Centrum söker dig som är beredd att fortsätta att bygga upp och vidareutveckla detta forskningsområde i samarbete med kollegorna vid Centrum, relevanta delar av Uppsala universitet, samt med nationella och internationella nätverk.

Arbetsuppgifter

Den som anställs som professor har ett övergripande ansvar för att utveckla forskningen och forskarutbildningen vid Centrum, i samarbete med övriga professorer. Detta innebär att utveckla forskningsfältet, medverka i, planera och leda forskningsprojekt, aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning, samt att utveckla tvär- och mångvetenskapliga samarbeten och aktiviteter med övriga fakulteter och vetenskapsområden inom universitetet, likväl som med externa partners, nationellt och internationellt. Ansvarsområden inbegriper även kommunikation och information om forskning, samt att representera ämnet i olika sammanhang. Undervisning, handledning och kursutveckling inom olika utbildningsnivåer är också en del av anställningen.

Innehavaren av anställningen ska vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på Centrum (exempelvis föreståndare, studierektor för forskarutbildningen) som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller på annat sätt uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, och som visat avsevärd vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är: förmåga att arbeta för ämnets och forskningsfältets bästa, och för Centrums bästa; dokumenterad förmåga att samarbeta med och stötta kollegor, en stark ansvarskänsla och en förmåga att anta ledarroller inom forskningsfältet och i forskning.

Anställningsförfarande

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

- Ansökningsbrev
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av ledarskaps- och administrativa meriter
- Redovisning av ev. andra meriter
- Publikationsförteckning
- En lista över de 10 vetenskapliga arbeten som åberopas
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering, samt över hur kandidaten vill utveckla områden genus och digitalitet/teknik, om den får tjänsten som professor vid Centrum
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner. Rekryteringsgruppen kommer att använda intervjuer och referenstagning vid denna rekrytering.

För ytterligare information se https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och historisk-filosofiska fakultetens https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=688930 (HISTFILFAK 2022/66).

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndaren, professor Helena Wahlström Henriksson, 018 - 4717298; helena.henriksson@gender.uu.se.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala. Den som får anställningen förväntas tillbringa merparten av arbetstiden i Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2024, UFV-PA 2023/3194.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning