arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i idrottsvetenskap med naturvetenskaplig/medicinsk inriktning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Vänligen se annonsen i sin helhet på länk: Lediga jobb på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö | lnu.se 

Ämnesområde för befattningen: Idrottsvetenskap med naturvetenskaplig/medicinsk inriktning

Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar


Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:


Fakulteten har nyligen inrättat Idrottsvetenskap som ett forskarutbildningsämne och förväntas under de kommande åren anta doktorander inom ämnet. Medverkan i forskarutbildningen genom undervisning, handledning och examination av doktorander kommer att utgöra väsentliga arbetsuppgifter. Som professor förväntas du även verka i kurser och program inom det flervetenskapliga ämnet idrottsvetenskap med särskilt fokus på utbildningar med naturvetenskaplig inriktning. I arbetsuppgifterna ingår också samverkansuppdrag med skola, idrottsrörelsen och olika myndigheter.

Sammanfattningsvis erbjuder anställningen som professor en rad stimulerande och utmanande arbetsuppgifter:

Att utgöra en drivande kraft i arbetet med att utveckla den naturvetenskapliga inriktningen av den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön samt tvärvetenskapliga och multidisciplinära samarbeten över hela universitetet

Att utveckla och stärka forskningsanknytningen i naturvetenskapligt inriktade idrottsvetenskapliga utbildningar och kurser

Att medverka i utvecklingen av ämnesområdet idrottsvetenskap som helhet, genom intern seminarieverksamhet, genom samarbeten nationellt och internationellt samt samverkan med externa intressenter av relevans för tjänstens innehåll och arbetsuppgifter

Att aktivt medverka i planering, undervisning, examination samt utveckling och kvalitetssäkring av idrottsutbildning

Att aktivt medverka i ämnets utbildning på forskarnivå, handleda och examinera doktorander samt aktivt medverka i ämnets handledarkollegium

Att verka för ökad extern finansiering såväl genom egna projekt som genom stödjandet av kollegor på institutionsnivå

Att bidra till att utveckla samarbetet med andra lärosäten nationellt och internationellt

Att arbeta med kunskapsspridning på ett medvetet och systematiskt sätt genom vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering

Att aktivt delta i universitetets externa och interna arbete inklusive administrativa uppgifter knutna till utbildning och forskning

Som professor förväntas du även engagera dig i någon av universitetets

kunskapsmiljöer (https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/)

Behörighetskrav


Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

dokumenterad ledarskapsskicklighet med avseende på att utveckla forskningsmiljö/-miljöer,

dokumenterad god samarbetsförmåga, samt

förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vägledande för bedömning av den vetenskapliga skickligheten är att den ska visas genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella och internationella normer, kvalitativt och kvantitativt. Detta ställer höga krav på den vetenskapliga produktionens omfattning, originalitet och bredd samt på dess inflytande inom ämnesområdet idrottsvetenskap. Kraven på vetenskaplig skicklighet innefattar också planering och ledning av idrottsvetenskaplig forskning. Detta avser såväl ledning av forskningsarbete där andra disputerade forskare medverkar, som handledning av forskarstuderande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning och/eller utbildning på avancerad nivå som utbildning på forskarnivå och avser utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination inom området idrottsvetenskap. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Meriterande vid bedömningen är graden av:


dokumenterad vetenskaplig skicklighet av relevans för professurens inriktning med såväl bredd som djup inom egen forskning, framgång vid ansökningar om externa forskningsmedel samt en stark förankring i det nationella och det internationella vetenskapssamhället

dokumenterad erfarenhet av utbildning, handledning och examination inom utbildning på forskarnivå

dokumenterad erfarenhet av att leda verksamheter samt att organisera och leda såväl ämnesinterna som ämnesövergripande forskningsprojekt och forskargrupper

dokumenterad pedagogisk skicklighet

dokumenterad administrativ skicklighet


dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället av relevans för anställningen

Ett beslut om anställning som professor grundas på en helhetsbedömning av de skickligheter som utgör behörighet och bedömningsgrunder.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner


Dekan Daniel Alvunger, daniel.alvunger@lnu.se, telefon 070-3696761

Prefekt Daniel Bjärsholm, daniel.bjarsholm.lnu.se, telefon 0470-708075

HR-partner Ulrika Petersson, ulrika.petersson@lnu.se 0480-446996

Välkommen med din ansökan senast 30 september, 2023.

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat