arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i Innovativ produktion

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-03-10
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som professor vid MDU, hänvisas till Anställningsordning vid Mälardalens universitet .

Arbetsuppgifter

I rollen som professor vid MDU ingår både forskning, forskningsrelaterade arbetsuppgifter och delaktighet i undervisning på samtliga nivåer. Du förväntas också aktivt bidra till att attrahera externa forskningsmedel. Det kan även ingå ledningsuppdrag på akademi- och universitetsnivå. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag och som professor bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.

I rollen som professor i Innovativ Produktion förväntas du aktivt bidra till utveckling av forskning och utbildning inom produktionsutveckling och att ta en ledande roll i den nationella och internationella profileringen av gruppen. I uppdraget ingår vidareutveckling av utbildningsprogrammen inom produktion med fokus på att öka inslaget av till exempel batteriproduktion och produktion av elektriska fordon i samband med en grön omställning av tillverkningsindustrin samt jobba aktivt med utbildningsutbudet riktat till yrkesverksamma. Du förväntas samverka med övriga professorer inom Akademien för Innovation, Design och Teknik samt med andra forskare vid universitetet/högskolor och i nationella och internationella forskningsmiljöer och med det omgivande samhället för att gemensamt utveckla kunskap för att bidra till den industriella omställningen.

I den aktuella tjänsten ingår handledning av doktorander och juniora forskare Du bidrar till utvecklingen av forskningsområdet smart produktion och samverkan med externa akademiska och industriella partners är av stor vikt.  Undervisning i tjänsten är i första hand på doktorand och masternivå.

Behörighetskrav

Vi söker dig som har vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens vid MDU. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. 

Ett krav är att den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning erbjuds att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Utöver övriga fastställda grundläggande behörighetskrav, enligt Anställningsordning vid Mälardalens universitet, så tillkommer några för denna anställning.

Vi söker dig med dokumenterad skicklighet i att initiera och leda större forsknings och samverkansinitiativ. Du har tidigare arbetslivserfarenhet från tillverkningsindustri. Vidare ser vi att du har dokumenterad erfarenhet av:
 • att initiera och genomföra större utveckling och förändringsprojekt inom akademi och industri
 • ledningsuppdrag inom akademi
 • forskning inom produktionsutveckling, automation och innovativ produktion
 • utbildning för yrkesverksamma inom produktionsutveckling, automation och innovativ produktion. 
För tjänsten krävs god förmåga att kommunicera på svenska och engelska såväl skriftligt som muntligt    

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Utöver fastställda grundläggande bedömningsgrunder, enligt Anställningsordning vid Mälardalens universitet, så tillkommer några för denna anställning.  

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

I den här rollen krävs förmåga att tänka strategiskt och nå strategiska mål samt förmåga att leda andra mot gemensamma mål. 

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet

HR-sektionen
Ref.nr: 2023/3201
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:


Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat