arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i kirurgi, inriktning gastrointestinal kirurgi, specialistläkare

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 februari

 • Sök jobbet senast

  11 mars

Om jobbet

Professor i kirurgi med inriktning mot gastrointestinal kirurgi, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Många av institutionens anställda har kombinerade anställningar sjukhus/universitet.

Beskrivning av ämnesområdet

Gastrointestinal kirurgi innefattar kirurgisk behandling och vård av sjukdomstillstånd i gastrointestinalkanalen, bukens parenkymatösa organ, bukhålan och bukväggen. Den gastrointestinala kirurgiska verksamheten vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset är uppdelad i forskargrupper och sektioner: Esofagus-Ventrikel (EV), Lever-Galla-Pancreas (HPB) och Kolorektal. Vetenskapliga och kliniska profilområden omfattar esofagus- och ventrikel cancer, obesitaskirurgi, lever-, gallgångs- och pankreas cancer, HIPEC, kolorektal cancer, kolorektala funktionsrubbningar samt proktologi.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar ett övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnesområdet gastrointestinal kirurgi. I anställningen ingår att stötta de olika forskargrupperna i ämnet samt att skapa en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Den som anställs förväntas bedriva egen forskning inom ämnesområdet och delta i handledning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroende- och ledningsuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i kirurgi med minst fem års klinisk erfarenhet. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i kirurgi, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i kirurgi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i kirurgi.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Anställningsordning för Uppsala universitet: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci:https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, karin.nilsson@igp.uu.se eller prefekten Liisa Byberg 070-1679400, liisa.byberg@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2024, UFV-PA 2023/4124.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning