arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i makromolekylär kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 april

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida, https://www.kemi.uu.se/angstrom

Programmet Makromolekylär kemi vid Kemi-Ångström har etablerat ett internationellt rykte som ett ledande laboratorium för biomaterial med utrustning för syntes, analys och mekanisk, kemisk och biologisk karaktärisering av makromolekyler och polymera material. Verksamheten karaktäriseras av att söka molekylär förståelse med applikationer inom exempelvis livsvetenskaper och energi. Programmet har speciellt hög kompetens inom kemisk syntes men har nyligen utökats med rekryteringar inom karakterisering med spridningsmetoder och med polymera hållbarhetsaspekter. Vi är ett av få laboratorier i Sverige med förmåga till translationell forskning med utveckling och sedan utvärdering av substanser och material kompletterat av en modern cellodlingsanläggning. Vi har skapat en kreativ miljö karaktäriserad av excellens, diversitet, generositet och frihet och vill nu förstärka programmet med en internationellt etablerad forskare till anställningen som professor.

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Makromolekylär kemi innefattar utvinning, syntes, modifiering och nedbrytning av naturligt förkommande och syntetiskt framställda polymerer samt karaktärisering av fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper. Terminologin ”makromolekyl” används för molekyler av hög molekylvikt medan ”polymer” används för substanser som består av makromolekyler. Den sökande förväntas bedriva verksamhet som är relevant för dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Såväl grundforskning som tillämpad forskning är av intresse. Forskningsinriktning som kompletterar befintlig forskning eller är ny för Uppsala universitet är önskvärt.

Arbetsuppgifter


- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Lärare inom programmet har ansvar för kurser på grundläggande, avancerad, och forskarutbildnings-nivå (t.ex. inom polymerkemi, polymera material, biomaterial, makromolekyler och mjuka material).
- Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och administrativa uppdrag såväl inom som utom institutionen.

Behörighetskrav


- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Tidigare uppvisad förmåga att bidra till en produktiv och god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat kommer att tillmätas stor vikt. Tillämpning av god forskningssed och forskningsetiska principer är ett absolut krav.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner för ansökan om anställning 170519.pdf

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala  

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Jöns Hilborn, 018-471 3839 eller jons.hilborn@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2024, UFV-PA 2024/389.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Tillsvidareanställning