arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i miljökemi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juni

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Bakgrund
Miljökemiforskningen vid Institutionen för Kemi är en internationellt erkänd forskningsmiljö som bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom områden som antropogena organiska/organometalliska föreningar, hållbara kemikalier och teknologier för miljöförbättring.

Forskningsinfrastrukturen är utmärkt och inkluderar fantastiska laboratorier samt toppmoderna masspektrometrianläggningar för spår­analys av element och små organiska molekyler i miljön (https://www.umu.se/en/research/infrastructure/tap/). Dessutom ger det kemiska och biologiska centret (https://www.umu.se/en/chemical-biological-centre/), där många av universitetets naturvetenskapliga institutioner är placerade, forskarna tillgång till state-of-the-art analytiska plattformar (t.ex. NMR, XPS, elektronmikroskopi). Avancerade fält- och mesokosmresurser finns tillgängliga vid Umeå marina vetenskapscentrum (https://www.umu.se/en/umea-marine-sciences-centre/) och vid Centrum för klimatpåverkan (https://www.arcticcirc.net/), och beräkningsresurser finns tillgängliga vid Centrum för högpresterande databehandling North (https://www.hpc2n.umu.se/).

Vi söker nu en professor i miljökemi för att utveckla en ny inriktning och/eller stärka den befintliga forskningen och/eller introducera nya ämnen/möjligheter till miljökemigruppen. Detta är en tillsvidareanställning med start senast juni 2024, om inte annat överenskommet med arbetsgivaren. En generös startpaket kommer att tillhandahållas för att täcka kostnader för laboratorium och personal i samband med anställningen.

Arbetsuppgifter

Professorn förväntas leda institutionens forskning inom miljökemi samt bedriva miljökemisk
forskning i framkanten av forskningsområdet. Vidare förväntas professorn att attrahera
forskningsmedel för den egna forskningen samt för större och tvärvetenskapliga projekt. Professorn förväntas att bidra till undervisning på alla utbildningsnivåer. Professorn förväntas att utveckla forskningen och undervisningen i takt med den internationella utvecklingen av fältet samt efter samhälleliga behov. Administrativa och arbetsledande uppgifter på institutionen ingår i
arbetsuppgifterna. Kunskaper i svenska språket är inte ett selektionskriterium men den utvalda kandidaten förväntas lära sig svenska inom de tre första åren av anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Dokumenterad erfarenhet av kemiforskning inom ett eller flera av följande (eller angränsande)
områden: (1) karakterisering av utsläppskällor, (2) transport, öde och effekter av antropogena
kontaminanter, (3) analytiskkemi applicerat på miljökemiska frågeställningar, (4) forskning inom
exposomvetenskap inklusive metabolomik, (5) åtgärstekniker.

Goda färdigheter i kommunikation på engelska både i tal och i skrift krävs.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla graden av vetenskaplig skicklighet. I andra hand ska graden av pedagogisk skicklighet beaktas. Därutöver ska ledarskapsförmåga, administrativ skicklighet, samverkan med omgivande samhälle och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Fullständig beskrivning av bedömningsgrunder finns på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter,https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/

Anställningsort är Umeå och personen som erbjuds anställningen förväntas flytta till Umeå.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- CV/Umu Application template. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template-professor-2022-publ-211115.docxLägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation (kontaktinformation, meritförteckning)
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter

- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-10-31.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning