arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i nationalekonomi med inriktning mot samhällsekonomisk förändring

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 17 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Sista ansökningsdag: 2023-09-24
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), avdelningen för ekonomi och statsvetenskap

Annonsen är av utrymmesskäl förkortad. För fullständig annons se https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/job?site=6⟨=SE&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&job_id=2097

Arbetsuppgifter

Mälardalens universitet söker tre professorer – en i nationalekonomi, en i industriell ekonomi och organisation samt en i statsvetenskap – som tillsammans vill vara med och förverkliga MDU vision om att vara ett progressivt och samverkande universitet, där vi tillsammans formar en hållbar framtid och bidrar till utveckling och utbyte av kunskap för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.

MDU:s akademi för ekonomi, samhälle och teknik genomför en omfattande satsning för att främja en mer holistisk förståelse och fördjupa forskningen kring industriella, teknologiska, ekonomiska, mänskliga och politiska dimensioner på hållbar och rättvis samhällsutveckling i en geopolitisk kontext. Satsningen avser att skapa möjligheter att behandla klimat-, miljö-, grön ekonomi- och rättvisefrågor integrerat och utveckla multidisciplinär kunskap som kan stödja samhällets klimatanpassning och omställningsarbete med kritiskt och pluralistiskt förhållningssätt.

I rollen som professor i nationalekonomi med inriktning mot samhällsekonomisk förändring förväntas du:
 • aktivt samverka med såväl de andra två professorerna i denna satsning som med andra forskare på lärosätet och i nationella och internationella forskningsmiljöer samt med det omgivande samhället för att tillsammans utveckla kunskap förmår att integrera olika perspektiv på samhällets transformation för klimatanpassning och -omställningsarbete
 • ta en ledande roll i vidareutveckling av multidisciplinära forskningsinitiativ som redan finns på akademin så som: Kompetenscentrum resilienta energisystem och forskarskolan Future Proof Cities där forskningsinriktning Industriell Ekonomi och Organisation samarbetar med forskningsinriktningen Framtidens Energi
 • vidareutveckla vår nationalekonomiska utbildnings- och forskningsmiljö. 

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se universitetets riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Den sökande utvärderas baserat på dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det område som bedöms som intressant för att driva utveckling inom det som tjänsten avser, dvs samhällsekonomisk förändring till en grönare ekonomi utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.

 

Meriterande

Då tjänsten innefattar ett uppdrag att öka forskningsaktivitet i ämnet nationalekonomi och bidra till utvecklingen av lärosätets tvärvetenskapliga forskningsmiljöer ska hänsyn tas till den sökandes dokumenterade goda förmåga att:
 • bygga upp en forskargrupp
 • ha varit huvudhandledare för doktorander från antagning till disputation
 • bedriva forskning i samverkan med andra forskare inom och utanför den egna disciplinen med koppling till energi-, klimat- och/eller miljöfrågor,
 • erfarenhet av att huvudhandledarskap av doktorander
 • samverka och samarbeta med andra för att skapa kreativa forskningsmöjligheter,
 • sprida kunskap i olika forum och bidra till utveckling av samhället
 • undervisa på både svenska och engelska.
Därutöver ska bedömningen lägga vikt på den sökandes dokumenterade erfarenhet av ledningsansvar med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet

HR-sektionen
Ref.nr: 2022/3095
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:


Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat