arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i skoglig matematisk statistik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 september

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig matematisk statistik, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för beslutsunderlag av ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi mer än 100 anställda.
Läs mer om institutionen på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är skoglig matematisk statistik.

Arbetsuppgifter

Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnet. Den ska innefatta metodutveckling inom matematisk statistik och anpassning av existerande statistiska metoder och analysverktyg för skogliga tillämpningar och frågeställningar som kan bidra till ny kunskap inom skogliga och andra vetenskaper. Forskningen ska ske i växelverkan mellan statistikämnet och ämnesområden inom skogsvetenskap.
Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:
 • verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund,
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling,
 • utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning,
 • publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning,
 • i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
 • handleda doktorander och postdoktorer,
 • leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
 • genomföra, leda, samordna och utveckla statistisk konsultation vid SLU,
 • stödja fortlöpande miljöanalys med statistisk kompetens (https://www.slu.se/institutioner/skoglig-resurshushallning/miljoanalys/),
 • samarbeta med forskare inom institution, fakultet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt
 • samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt,
 • kommunicera forskningsresultat, samt
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.
Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet

Innehavaren ska:
 • ha avlagt doktorsexamen inom statistik, matematisk statistik eller skoglig matematisk statistik,
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
 • vara pedagogiskt skicklig,
 • ha visat förmåga att framgångsrikt leda och utveckla en forskargrupp,
 • ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet,
 • framtida visioner för forskning inom ämnet,
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet,
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt
 • förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att
 • planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer,
 • handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
 • förmedla och implementera sin pedagogiska vision, samt
 • integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vid bedömning av annan skicklighet beaktas

 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin,
 • förmåga att kommunicera inom och utanför akademin,
 • förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället,
 • förmåga och erfarenhet av att utföra statistisk konsultation, samt
 • samarbetsförmåga, särskilt förmåga att samarbeta med forskare inom andra ämnesområden.
Erfarenhet av miljöövervakning och användning av data från miljöanalys är meriterande.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2023-12-06

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat