arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i skogsskötsel med inriktning mot skogsskötselsystem

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 september

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.
Läs mer om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är skogsskötsel med inriktning mot skogsskötselsystem, främst i södra Sverige. Med skogsskötselsystem avses hur skötseln av skogsbestånd struktureras, i form av att omfatta avgränsade åtgärder vid olika tidpunkter som leder till att önskade långsiktiga mål uppnås.

Arbetsuppgifter

Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för dagens och framtidens hållbara skogsbrukssystem.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:
 • verka i enlighet med SLU:s vision, mål och värdegrund,
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling,
 • utveckla och leda en nationellt och internationellt framgångsrik miljö för forskning,
 • utveckla kunskap till grund för framtida, hållbara, skogsskötselsystem med ett särskilt ansvar för södra Sverige,
 • publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning,
 • i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
 • handleda doktorander och postdoktorer,
 • leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
 • samarbeta med forskare inom institution, fakultet, SLUs skogliga försöksverksamhet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
 • samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt,
 • kommunicera forskningsresultat, samt
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.
Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet

Innehavaren ska:
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne,
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
 • vara pedagogiskt skicklig, samt
 • ha goda kunskaper i engelska.
 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet,
 • framtida visioner för forskning inom ämnet,
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet,
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt
 • förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att
 • planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer,
 • handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
 • förmedla och implementera sin pedagogiska vision, samt
 • integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vid bedömning av annan skicklighet beaktas

 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin,
 • förmåga att kommunicera inom och utanför akademin,
 • förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt
 • samarbetsförmåga.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2023-12-06

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat