arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i sociologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  5 mars

Om jobbet

Sociologiska institutionen utlyser en anställning som professor i sociologi med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och för genomförande av arbetsuppgifterna förutsätts närvaro vid arbetsplatsen, likaså förutsätts ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och ett engagemang i dess verksamhet. 

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att initiera, leda och utveckla forskning vid institutionen. Detta omfattar bland annat att bedriva egen forskning, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen kan vara inom något av institutionens forskningsområden eller inom en inriktning som bidrar till att utveckla institutionens verksamhet. I anställningen ingår undervisning och handledning på samtliga nivåer, aktivt deltagande i institutionens verksamhet och samverkan med omgivande samhälle. Anställningen kan omfatta ledningsuppdrag. Anställningen innefattar interna medel som för närvarande möjliggör forskningstid om 40 procent. Minst 20 procent av anställningen utgörs av undervisning eller ledningsuppdrag.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet sociologi enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund skicklighet att administrera och leda samt samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Skicklighet att administrera och leda innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Eftersom sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket är det meriterande att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att administrera och leda samt samarbetsförmåga gälla.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet finner du https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning finner du https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/dbm-beslut-anvisningar-vid-ansokan-och-sakkunnigbedomning-professor-samhallsvetenskapliga-fakulteten.pdf

I rekryteringsprocessen kan intervjuer, provföreläsningar och referenstagning att genomföras.

Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi.

Välkommen med din ansökan!

Om oss


Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet.
 
Institutionen har för närvarande c:a 65 anställda, varav 13 doktorander. Forskning bedrivs inom områden som Arbete, familj och jämställdhet, Digital sociologi, Kriminologi, Hållbar utveckling, arbete och globalisering, Invandringsattityder, nationalism och rasism, Miljöattityder och miljöbeteenden, Subjektivt välbefinnande, Vetenskapsstudier, Välfärd, politik och social stratifiering och Äldreforskning. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/

Vid anställning får en person av underrepresenterat kön med lika eller likvärdiga meriter föreslås för anställning framför en person av motsatt kön.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning