arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i sociologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, brottslighet, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskap.

Forskningsinriktningarna på institutionen koordineras huvudsakligen runt olika seminarieserier, där det ständigt sker korsbefruktning genom att flertalet medarbetare följer mer än en seminarieserie.

Institutionens utbildningar på grund- och avancerad nivå erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen, där institutionen bland annat bär huvudansvaret för en kurs i vetenskapligt förhållningssätt på samtliga lärarutbildningsinriktningar. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Recource Management (CGHRM).

Ämne


Sociologi

Ämnesbeskrivning


Forskningen inom teknik- och vetenskapsstudier (science and technology studies – STS) har en lång tradition på institutionen, och stärktes kraftigt 2007 när institutionen införlivade den tidigare fristående avdelningen för STS. Idag är institutionens seminarieserie med STS-inriktning en av institutionens mest livaktiga och i forskningsgruppen fokuseras särskilt studier av miljö och klimat, digitalisering, vård och ekonomi. Genom att studera vetenskap och teknik som materiella praktiker och kultur ställer forskningen frågor så som: Hur blir nya digitala teknologier införlivade i arbets- och vardagsliv och med vilka konsekvenser? Varför påverkar inte klimatforskningens resultat vårt sätt att leva? Hur påverkar patienters kunskap och aktivism utvecklingen i medicinsk vetenskap och teknologi? Institutionens forskarutbildning i sociologi ger doktorander möjlighet att välja en inriktning mot STS, där specifika doktorandkurser ges inom ramen för upparbetade samarbeten med STS-forskare på andra institutioner.

Arbetsuppgifter 
Målsättningen med professuren är att säkra och långsiktigt stärka STS-forskningen på institutionen genom att initiera, utveckla och driva forskning inom fältet i form av forskningsprojekt och -program som involverar samarbetspartners, både på institutionen och externt. Professorn skall vara aktivt närvarande i institutionens forskningsmiljö med inriktning mot STS och ta en aktiv del i dess organisering och koordinering. Professorn förväntas vidare tillsammans med institutionens övriga professorer ta ett övergripande ansvar för forskningens såväl som forskarutbildningens kvalitet. Arbetsuppgifterna består i att:
 • Aktivt delta i forskningsmiljöns vetenskapliga seminarier och ta en koordinerande roll för seminarieserien.
• Initiera och driva externfinansierade forskningsprojekt/program inom STS.
 • Stärka och utveckla STS-forskningen och bidra till samarbete med forskare inom STS som är verksamma på Samhällsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, samt Chalmers, och därmed vara drivande i att utveckla den lokala forskningsmiljön kring STS.
• Bidra till en långsiktigt hållbar forskningsmiljö genom att verka för externfinansierade forskarutbildningar (forskarskola), projektfinansierade doktorandtjänster, samverkansdoktorander, samt postdok-anställningar med inriktning mot STS.
 • Genom bred forskningssamverkan nationellt och internationellt bidra till en dynamisk och inkluderande forskningsmiljö med högt internationellt anseende.
• Genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle bidra till spridning och nyttiggörande av forskningsresultat samt initiera nya forskningsfrågor.
 • Undervisa eller bedriva annan institutionstjänstgöring om minst 25%. Undervisningen skall främst äga rum inom utbildning på forskarnivå, men även undervisning på avancerad och grundnivå kan förekomma.
Utöver tid för forskning finansierad av externa bidrag har professorer vid institutionen 30% av sin arbetstid avsatt för forskning och utveckling samt utveckling av institutionens forskningsmiljö.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  

 

Anställning 
Avser anställning tillsvidare, heltid, med placering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

 

 

Mer information och ansökan 
Mer information om anställningen och ansökningsformulär finns du på Göteborgs universitets rekryteringsportal

 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat