arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i språkteknologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 februari

 • Sök jobbet senast

  6 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet utlyser härmed en tjänst som professor i språkteknologi. Professorns huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och utveckla den forskning, utbildning och samverkan inom ämnet som bedrivs vid institutionen, i synnerhet inom enheten Språkbanken Text.

Forskningsmiljön


Språkbanken Text bedriver språkteknologisk forskning, utveckling av forskningsinfrastruktur, undervisning inom språkteknologi samt ordboksutveckling och lexikografisk forskning. Den språkteknologiska forskningen har sin tyngdpunkt i textbaserade empiriska studier.  Språkbanken Texts mer än 20 aktiva forskare är framgångsrika inom ett brett spektrum av teman, såsom datorstödd språkinlärning, språkförändring, hantering av historiska texter, korpusbaserad grammatikforskning, OCR, lexikologi, biomedicinsk språkteknologi, sentiment- och argumentanalys, anonymisering och sökverktyg. Ofta görs detta i samarbete med experter från angränsande ämnen inom språkvetenskap, övrig humaniora och datavetenskap. Språkbanken Text är en del av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet, där det utöver språkteknologi och lexikografi bedrivs undervisning och forskning om svenska, nordiska språk och flerspråkighet. Språkbanken Text är också en del av Nationella språkbanken, en nationell e-infrastruktur till stöd för forskning baserad på språkliga data. Forskningen är nära knuten till utveckling av forskningsinfrastruktur, som syftar till att möjliggöra forskning på svenska språkdata. Verksamheten fokuserar på språkvetenskapligt förädlade data som är fritt tillgängliga.

Undervisningen


Språkbanken Text bedriver undervisning i språkteknologi och relaterade ämnen på både avancerad och forskarnivå. En stor del av denna undervisning sker idag i samarbete med andra institutioner vid GU. Undervisningen vid den egna institutionen, även på grundnivå, är under aktiv uppbyggnad. Språkbanken Text har vanligen runt 4 aktiva doktorander samtidigt, som handleds av både forskare och lärare.

Ämnesbeskrivning


Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om datamaskinell hantering av mänskligt språk. Språkteknologin kombinerar kunskaper, metoder och tekniker från såväl datavetenskap (databearbetning, maskininlärning, m.m.) som språkvetenskap (detaljerad kunskap om studieobjektet). Språkbanken Text arbetar nästan uteslutande med språk i textform. Dessutom ligger fokus på hantering av svenskspråkigt material och användning av språkvetenskapligt informerade metoder.

 

Ämne 
Språkteknologi.

 

Ämnesbeskrivning 
Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om datamaskinell hantering av mänskligt språk. Språkteknologin kombinerar kunskaper, metoder och tekniker från såväl datavetenskap (databearbetning, maskininlärning, m.m.) som språkvetenskap (detaljerad kunskap om studieobjektet). Språkbanken Text arbetar nästan uteslutande med språk i textform. Dessutom ligger fokus på hantering av svenskspråkigt material och användning av språkvetenskapligt informerade metoder.

 

Arbetsuppgifter 
Den som tillträder anställningen förväntas leda det vetenskapliga arbetet i språkteknologi. Anställningen omfattar också handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå, utveckling av forskarutbildningen samt undervisning på alla nivåer. Professorn förväntas representera universitetet i ämnesrelaterade forsknings- och utvecklingsnätverk, och tjänsten inkluderar också viss administration. Vidare förväntas professorn etablera och utveckla kontakter och samarbeten såväl inom som utanför universitetet. Professorn ska kunna undervisa och handleda på svenska eller något annat skandinaviskt språk och delta i svenskspråkiga sammanhang vid universitet. För att kunna ta aktiv del i miljön förväntas professorn vara närvarande på plats minst 60 % av tiden.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat