arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i toxikologi - inriktning livsmedel inklusive dricksvatten

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet omfattar förekomsten av toxiska ämnen, både antropogena och naturliga, i mark, vatten, och foder, och överföring av ämnena från dessa källor till både livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsproducerande djurs och människors exponering är centrala liksom konsekvenserna för djur- och folkhälsan. Riskvärdering är centralt inom ämnet, som bas för åtgärder för att minska hälsoriskerna med toxiska ämnen i livsmedel och dricksvatten på populationsnivå.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet toxikologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
 • utveckla, leda och medverka i praktisk och teoretisk undervisning huvudsakligen inom veterinärprogrammet, men även inom andra utbildningsmoment på avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
 • handleda doktorander
 • aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
 • kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLUs strategiska utveckling
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
 • ha svenska som arbetsspråk inom fyra år.
Utöver undervisning inom ämnet ingår också undervisning inom grundläggande toxikologi på grundnivå.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha relevant akademisk grundexamen, doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens i ämnet
 • vara vetenskapligt skicklig och aktivt bedriva forskning inom ämnet
 • vara pedagogiskt skicklig och ha visat förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
 • ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
 • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla substantiella externa forskningsmedel som huvudsökande
 • ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential för ämnet, liksom för fakulteten och institutionen
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framgångsrik internationellt erkänd forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning och som ansvarig för postdoktor(er). Sökanden ska som huvudhandledare normalt ha handlett doktorander under hela doktorandtiden fram till godkänd doktorsexamen.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning och utbildning
 • erfarenhet av såväl teoretisk som praktisk undervisning på grund- och avancerad nivå
 • förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • handledning och examination på grund- och avancerad nivå
 • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper
 • pedagogisk vision och reflektion.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • kommunicera och samarbeta internt
 • samverka med externa intressenter och omgivande samhälle
 • kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
Det är meriterande om den sökande har dokumenterad (aktuell) erfarenhet att genomföra riskvärderingar av toxiska ämnen i livsmedel och dricksvatten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Sista ansökningsdatum:

2024-03-04

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat