arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i toxikologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  17 juni

Om jobbet

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/farmaceutisk-biovetenskap/.

Beskrivning av ämnesområdet

Ämnet toxikologi är högaktuellt då mängden kemikalier och andra kemiska substanser som vi exponeras för ständigt ökar. Toxikologin har betydelse i många delar av samhället, exempelvis inom sektorer som hanterar miljö- och arbetsmiljörelaterade hälsorisker och negativa hälsoeffekter på grund av tillsatser i livsmedel och läkemedelsrelaterade biverkningar. Idag utsätts vi även för fler och fler kombinationer av kemiska ämnen och detta område är därför ett växande fält inom ämnet toxikologin. Ämnet toxikologi har en stark tradition vid Uppsala universitet och närheten till myndigheter som livsmedelsverket och läkemedelsverket förankrar ämnet utanför Uppsala universitet. För vetenskapsområdet medicin och farmaci är det framförallt läkemedelstoxikologi som är huvudfokus. Detta för att säkerställa att läkemedel är så säkra som möjligt. Experimentella modellsystem är speciellt viktiga för att kunna förutse negativa effekter av läkemedelsanvändning och för att studera verkningsmekanismerna bakom uppkomsten av olika typer av läkemedelsbiverkningar.

Arbetsuppgifter

Den som anställs förväntas leda och utveckla forskning och utbildning i ämnet toxikologi. I detta ingår att leda personal och verksamhet. Undervisning ingår på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp med fokus på experimentell toxikologi. Uppdrag av administrativ art inklusive ledningsuppdrag på institutionen eller fakulteten kan förekomma. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller hög kvalitet. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar


https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=721164

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus Mathias Hallberg, 018-471 41 41, mathias.
hallberg@uu.se eller prefekten Ola Söderberg, 018-471 4529, ola.soderberg@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2024, UFV-PA 2024/961.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning