arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i vårdvetenskap med inriktning personcentrerad vård

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom person­centrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som innovation. Institutionen är sektionsvis organiserad i form av akademiska miljöer vilka utgörs av tvärvetenskapliga profilområden:  Vård vid långvariga tillstånd; Livssammanhang och hälsofrämjande vård; Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd, Reproduktiv och Perinatal hälsa samt Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner. I de akademiska miljöerna integreras den samlade kompetensen i syfte att främja kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

Vid institutionen bedrivs professionsutbildningar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Vidare ges fristående kurser på avancerad nivå, vilket ger möjlighet för studenter till fortsatta studier fram till en mastersexamen inom något av institutionens huvudområden; omvårdnad, radiografi och vårdpedagogik. Vid institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap samt uppdragsutbildningar.  

En centrumbildning finns vid institutionen, centrum för personcentrerad vård (GPCC). GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades år 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Ett fyrtiotal forskningsprojekt pågår för närvarande kring personcentrering vid olika långvariga sjukdomar och organisation av vård. För mer information om GPCC besök www.gu.se/gpcc 

Anställningen är främst knuten till Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, som bedriver flervetenskaplig kunskapsutveckling. 

Ämne 
Vårdvetenskap med inriktning personcentrerad vård.

Ämnesbeskrivning 
Vårdvetenskap utgår från en humanistisk människosyn och genererar kunskap om vårdande i samband med hälsa, ohälsa och sjukdom. Det omfattar bevarande, befrämjande och återhämtning av hälsa i relation till personens livssituation, den biologiska kroppen samt sociokulturella aspekter. Utgångspunkter tas i en etik som innebär att som vårdare möta patient och närstående som personer i ett partnerskap för att främja hälsa. Dessutom studeras informell vård och omsorg, hälso- och sjukvårdens organisering, verksamheter och miljöer, liksom villkor och förutsättningar för personens och befolkningens hälsa och vård.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskningen inom personcentrerad vård på nationell och internationell konkurrenskraftig nivå. Forskningen ska bidra till att Sahlgrenska akademin och GPCC har en ledande ställning inom forskningsområdet personcentrerad vård, vilket fokuserar utveckling och utvärdering av kliniska interventioner för personcentrerad vård, möjliggörande av omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg i samhället samt utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänhet och hälso- och sjukvårdens organisationer.

Vidare ingår att aktivt söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag samt att bidra till strategisk utveckling av forskningen i flervetenskapliga (fakultetsövergripande) samarbeten så att kunskapsutvecklingen har samhällelig relevans och kan nyttiggöras inom hälso- och sjukvård (regional såväl som kommunal) och informell vård och omsorg.

I arbetsuppgifterna ingår även akademiskt ledarskap och att inneha interna och externa förtroendepositioner samt ge stöd till juniora forskare i utveckling av design, forskningsprojekt och ansökningar.

Undervisning kommer företrädesvis att omfatta interprofessionell personcentrerad vård inom institutionens utbildningar, på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer. Inom undervisningen prioriteras samverkan för strategisk utveckling av program, kurser och läraktiviteter som stödjer personcentrerat lärande med fokus på professioner med legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård.

Samverkan är centralt för kunskapsutvecklingen om personcentrerad vård och för anställningen, vilket spänner från samverkan inom institutionen, olika intressegrupper inom GPCC och verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg samt med forskare, företrädare för patienter, närstående, vårdpersonal och ledare inom hälso- och sjukvård nationellt och internationellt.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För den här anställningen krävs även doktorsexamen inom vad som av arbetsgivaren bedöms vara ett relevant ämne för anställningen. Ett krav är också att behärska svenska och engelska i både tal och skrift. 

Bedömningsgrunder 
För information om bedömningsgrunder, se fullständig annons: gu.se/ledigajobb

Anställning 
Tillsvidareanställning, heltid (100%) med placering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt 
För information om tillställningsförfarande, kontaktuppgifter, övriga upplysningar, och instruktioner för ansökan, se fullständig annons: gu.se/ledigajobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-09-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat