arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i växtförädling och kulturväxters diversitet

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  18 december

Om jobbet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för växtförädling
Läs komplett annons här.

Läs mer om institutionen här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på SLU via följande länk.

Ämnesområde


Ämnesområdet för anställningen är växtförädling och kulturväxters diversitet.

Arbetsuppgifter

Professorn ansvarar för utvecklingen av forskning och utbildning inom ämnet växtförädling och kulturväxters diversitet, i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Möjliga forskningsområden inkluderar, men är inte begränsade till, forskning om genetisk förbättring av kulturväxters diversitet innefattande områden som abiotiska och biotiska påfrestningar, växters anpassning till klimatet på nordliga breddgrader och i Global South samt motståndskraft mot klimatförändringseffekter.

Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågor relevanta för ämnesområdet och användning av tillgänglig forskningsinfrastruktur vid fakulteten. Användningen av metoder baserade på genetik, genomik, bioinformatik och fenomik ska vara central i forskningen.

Den sökande ska inom ämnesområdet för anställningen:
 • agera i enlighet med SLU:s vision, mål och värderingar
 • leda och bidra till att utveckla framgångsrik internationell forskning och utbildning
 • säkra finansiering (nationellt och internationellt) för att stödja forskningen och växtförädlingsprogrammen,
 • publicera i högkvalitativa peer reviewed tidskrifter
 • samarbeta med andra forskare och lärare vid fakultet och universitet, samt sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten
 • aktivt samarbeta med industrin för att nå ut till producenter och utveckla ett nationellt rykte om excellens
 • utföra administrativa uppdrag inom institution, fakultet och universitet
 • övervaka de offentliga växtförädlingsprogrammen inom potatis och äpple för Sverige
 • åta sig undervisnings- och handledningsansvar inom avancerad växtförädling, genetik och bioinformatik på alla nivåer
 • handleda doktorander och postdoktorer i forskning inom växtgenetik och växtförädling
Institutionen har en parallellspråklig arbetsmiljö. Professorn kommer att kunna utföra de flesta akademiska uppgifter på engelska. Men eftersom svenska är universitetets officiella arbetsspråk förväntas kandidaten uppnå en funktionell nivå av svenska eller ett skandinaviskt språk inom fyra år efter tillträdet. Institutionen har åtagit sig att ge stöd till kandidaten för att uppnå detta mål

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Den framgångsrika kandidaten ska ha:

 • doktorsexamen i biologi, växtförädling eller genetik, och kompetens som docent eller motsvarande akademiska meriter
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för denna anställning och visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • inneha en bevisad förmåga att leda och utveckla en framgångsrik multidisciplinär forskargrupp som huvudforskare
 • visat erfarenhet av att publicera forskningsresultat i peer-reviewed artiklar i tidskrifter med hög impakt
 • vara pedagogiskt skicklig baserat på en dokumenterad meritlista i att undervisa och handleda studenter på alla nivåer
 • ha förmåga att integrera forskning och vetenskapliga perspektiv i undervisningen
 • bevisad erfarenhet av samarbete med växtförädlare och andra relevanta intressentgrupper
 • god förmåga att kommunicera i muntlig och skriftlig engelska.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för anställning av professor kommer i första hand att baseras på i vilken grad den sökande besitter de för anställningen angivna meriter.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförd forskningsverksamhet och pågående forskning inom ämnesområdet
 • nuvarande och framtida forskningsplaner inom ämnesområdet
 • förmåga att självständigt initiera, leda och utveckla innovativ forskning inom ämnesområdet
 • förmåga att attrahera extern finansiering i konkurrens
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att:
 • planera, genomföra och utvärdera utbildning och undervisning på alla nivåer
 • handleda och examinera postdoktorer och studenter på alla nivåer
 • förmedla och implementera pedagogisk vision och integrera aktuell forskning och vetenskapliga förhållningssätt i undervisningen

Vid bedömning av annan skicklighet beaktas:

 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • förmåga att kommunicera inom och utanför akademin
 • förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt samarbetsförmåga
 

Sista ansökningsdatum:

2023-12-18

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat