arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i växtgenetik

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för växtbiologi
En anställning som professor i växtgenetik ledigförklaras härmed vid institutionen för växtbiologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. SLU är en del i Uppsalaregionens starka forskningskluster som inkluderar spetskompetens och världsledande expertis inom bland annat molekylära processer, genomik, biofysik, strukturbiologi, evolutionsbiologi, ekologi och växtbiologi. Institutionen för växtbiologi har cirka 75 anställda och är aktiv inom forskningsområden med fokus på genetisk diversitet och växters utveckling samt försvar (www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics). Institutionen är värd för många stora forskningsprojekt med medel från exempelvis Europeiska forskningsrådet, Human Frontier Science Program, Wallenbergstiftelsen, stiftelsen Novo Nordisk, Vetenskapsrådet och Formas.

Miljön på institutionen uppmuntrar till forskningssamarbeten både nationellt och internationellt. Institutionen ingår i SLU BioCentrum (https://internt.slu.se/stod-service/lokaler-campus/biocentrum/), en excellent vetenskaplig miljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, växtpatologi, mykologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi, bioteknik och akvatisk biologi. Biocentrum erbjuder toppmodern infrastruktur, inklusive en modern anläggning för växtodling och utrustning för biovisualisering och molekylärbiologi. Uppsalaregionen är också värd för en SciLifeLab-nod (www.scilifelab.se), en plattform för främjandet av molekylära biovetenskaper som erbjuder forskare i Sverige tillgång till avancerad infrastruktur och expertis inom genomik, proteomik och mikroskopi.

Läs mer om institutionen här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU under följande länk.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet omfattar populationsgenetik och funktionell validering av hur kvalitativa och kvantitativa egenskaper nedärvs och uttrycks i växter.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet växtgenetik i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare. Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda externt finansierad forskning, vilket kan innebära personal- och budgetansvar
 • bedriva grundforskning med potential för praktiska tillämpningar på jordbruksväxter
 • utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk och samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
 • bidra till institutionens och fakultetens administrativa uppgifter och strategiska utveckling
 • samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning
 • sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till det omgivande samhället.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha visat förmåga att leda och utveckla en framstående forskargrupp
 • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • vara pedagogiskt skicklig
 • kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • ha mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • förmågan att förmedla och implementera sin pedagogiska vision
 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning, utbildning och forskning
 • handledning och examination av doktorander.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:

2024-08-12

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat