arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Programchef jordbrukets fältforskning

 • Yrkesroll

  Forskningschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Vi söker en erfaren forskare för att leda och utveckla ett program för infrastruktur kopplad till fältforskning inom jordbruk. Programmet är nystartat och syftet är att stärka den tillämpningsnära jordbruksforskningen samt öka dess genomslag i samhället.

Infrastruktur för jordbrukets fältforskning är grundläggande för att SLU ska fortsätta vara en självklar kunskapskälla och samarbetspartner inom akademin och för externa intressenter inom jordbruksforskning. Högkvalitativ forskning, undervisning och praktik, som är stark kopplad till fältforskning, bidrar till hållbar livsmedelsförsörjning för framtida generationer och är en bas för utvecklingen av svenskt jordbruk.

Den infrastruktur som ska ingå i programmet har idag välfungerande verksamheter och inkluderar tre fältforskningsstationer (Lanna, Röbäcksdalen och Lövsta), ett kontakt- och samarbetsorgan mellan forskare vid SLU och externa intressenter för tillämpad fältforskning inom jordbruksområdet (SLU Fältforsk), samordning av ca 60 långliggande jordbruksförsök, bruks-och värdeprovning av lantbruksgrödor i Sverige och en bioklimatstation. Andra verksamheter kan komma att läggas till programmet.

Förväntningarna är att programmet ska bidra till:

 • Stärka den tillämpningsnära jordbruksforskningen, samt öka dess genomslag i samhället
 • Gemensamma och kvalitetssäkrade rutiner för datahantering som ökar tillgängligheten och användningen av data för forskning och undervisning
 • Samordning mellan fältforskningsorganisationens olika delar
 • Förbättrad kapacitet att leda eller delta som partner i ansökningar inklusive internationella samarbeten
 • Kompetensförsörjning till verksamheten
 • Bättre nyttjande i forskningen av de klimatskillnader som finns mellan våra fältforskningsstationer

Arbetsuppgifter

Programchefens huvuduppdrag är att i samråd med de ingående verksamheterna och med stöd av en styrgrupp verka för att syftet och de övergripande mål som formulerats för programmet uppnås. I detta ingår att i samråd med verksamheterna, och befintliga stödverksamheter vid SLU (som Data Management Support för datahantering), planera resurser till och arbeta för en god och harmoniserad standard på datahantering, utrustning och metoder mellan fältforskningsstationerna och övriga verksamheter inom programmet. Därutöver ansvarar programchefen för att initiera och genomföra aktiviteter som ska generera mervärden med programmet.

Specifikt ska programchefen

 • sammanställa en verksamhetsplan för programmet som har dels en årlig del, dels en flerårig del
 • genomföra de aktiviteter som återfinns i verksamhetsplanen samt aktiviteter som initieras utöver vad som anges i verksamhetsplanen för att uppnå syfte och mål med programmet
 • tillställa styrgruppen budget och verksamhetsplan
 • vara ordförande i kommittén för SLU Långliggande jordbruksförsök
 • vara ordförande i tekniska kommittén för fältforskningsstationerna (nyinrättas)
 • till dekanen lämna förslag på budget för programmet och årligen rapportera verksamheten.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha
 • doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara vetenskapligt kompetent inom ett område relevant för jordbrukets fältforskning
 • förmåga att leda och utveckla forskning
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • goda kunskaper om användning av fältförsök för att svara på vetenskapliga frågeställningar
 • goda kunskaper om datahantering
 • dokumenterad erfarenhet av samarbeten utanför akademin
 • goda kunskaper om jordbruk som är relevant för svenska förhållanden
 • goda kunskaper i engelska.
Arbetet är förenat med många kontakter både inom och utanför SLU, och den sökandes personliga egenskaper vad gäller kommunikations- och samarbetsförmåga har därför avgörande betydelse. Vi fäster också stor vikt vid noggrannhet och förmåga att arbeta strukturerat.

 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på följande länk.

Placering:

Uppsala eller vid någon annan av SLU:s orter efter överenskommelse

Anställningsform:

Sökande utanför SLU kommer att ges en tillsvidareanställning på heltid medan sökande som redan har en anställning vid SLU kommer att tilldelas ett flerårigt, tidsbegränsat uppdrag med möjlighet till förlängning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

Omfattningen på uppdraget som programchef bestäms i samråd med tillträdande programchef och kan vara upp till 100 %. Uppdraget kan kombineras med egen forskning och undervisning.

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kan komma att bedömas av personer som inte har svenska som modersmål.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2 september 2024.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat