arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent i Nordsamiska

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 januari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Humlab är en arbetsenhet och en forskningsinfrastruktur med ett tjugotal medarbetare vid Humanistisk fakultet.

Humlabs uppdrag att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik. Humlabs lokaler finns i två byggnader på campus, dels i Humanisthuset, dels i Samhällsvetarhuset under Universitetsbiblioteket, där också Humlabs labbmiljö finns. I denna miljö erbjuds föreläsningar, workshops och andra arrangemang för forskare, studenter och allmänheten. 

Várdduo – Centrum för samisk forskning är en arbetsenhet vid Umeå universitet som samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Várdduo är en mötesplats för forskare och doktorander från olika discipliner, vars forskning har samiska eller urfolksrelaterade beröringspunkter. Várdduo tillhandahåller en inspirerande forskningsmiljö och utgör en värdefull plattform för kreativa tankeutbyten som berikar forskningen på olika sätt. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsförmedling och samverkan en central del av verksamheten. 

Humlab och Várdduo söker en projektassistent i digital humaniora och samisk forskning som kommer att arbeta i projekt vid de båda enheterna. 

Projektbeskrivning

Anställningen är finansierad gemensamt av Humlab och Várdduo och fördelas 50% vid respektive enhet. 

Vid Humlab kommer du främst att arbeta inom infrastrukturen Swe-Clarin, vars syfte är att främja ny forskning med hjälp av digitala språkliga verktyg. Vi arbetar med att tillgängliggöra språkteknologiska verktyg och material, som textsamlingar, korpusar, lexikon och ljudinspelningar för bred användning inom alla vetenskapsområden. Forskningsplattformen Visible Speech (VISP) ingår i Swe-Clarin och är en infrastruktur som under hela uppbyggnadsprocessen designats för att möjliggöra en hantering av ljudinspelningar av personer som talar. Inom VISP har vi behov av att hantera nordsamiskt talat material. Arbete i andra projekt kan tillkomma.

Vid Várdduo kommer du främst att arbeta tillsammans med våra forskare inom våra internationella samverkansprojekt, det kan exempelvis handla om att utveckla och arrangera språkcaféer på nordsamiska, samt att ta fram nordsamiskt skrivet material. Vi har för närvarande samverkansprojekt med lärosäten i Norge och Finland. 

Arbetsuppgifter

Arbetet omfattar följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

För Humlab: Förberedande av språkligt material på nordsamiska i kommunikationssyfte samt för språkvetenskapligt syfte. Samordning av samiska språkkompetenser i relation till forskningsprojekt kopplade till forskningsinfrastrukturerna Språkbanken Swe-Clarin samt VISP och behov av kommunikation på samiska. 

För Várdduo: Förberedande av språkligt material på nordsamiska i kommunikationssyfte samt för språkvetenskapligt syfte. Samordning av samiska språkkompetenser i relation till forskningsprojekt och behov av kommunikation på samiska. Du kommer även att arbeta med framtagande av kortare texter på nordsamiska, exempelvis sammanfattningar, till forskningsprojekt och publikationer.   

Assistera i Várdduos internationella samverkansprojekt kring nordsamiska. 

Kompetenskrav

För att vara behörig att anställas som projektassistent krävs att du har lägst gymnasiekompetens. För denna anställning krävs att du har en mycket god förmåga att tala, läsa och skriva på nordsamiska. 

För denna anställning krävs också att du har en god förmåga att läsa, skriva och kommunicera på svenska och engelska, samt förmåga att genomföra presentationer och interagera vid möten (på engelska och svenska).

Du är självgående i ditt arbete med förmåga att samordna ditt eget och andras arbete. Därtill är det ett krav att du är en erfaren användare av Microsoft 365.

Önskvärda kvalifikationer

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av självständigt språkbehandlande arbete på samiska, eller på annat språk i kombination med styrkta språkkunskaper i nordsamiska.

Högskoleutbildning ses som meriterande


Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan

Till ansökan skall bifogas:

(1) Ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för anställningen, redogör för dina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för arbetsuppgifterna (1-2 sidor)

(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae) 

(3) Relevanta betyg och intyg som styrker uppgifter i CV

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-03-08.

Övriga upplysningar

Anställningen är på heltid under 9 månader med tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av: 
Karin Danielsson, föreståndare, Humlab, +46 (0)90-786 65 86
Christina Storm Mienna, föreståndare, Várdduo, +46 (0)90-786 51 71

Varmt välkommen med din ansökan!

För information om enheterna och projekten se:

Humlab: https://www.umu.se/humlab 
Várdduo: https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning/
Swe-Clarin: https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/swe-clarin/
VISP: https://showcase.humlab.umu.se/visp

Lön

Månadslön, individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-04-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till