arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektassistent till institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

 • Yrkesroll

  Administratör/Administrativ assistent

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Sociologiämnet är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund.

Sociologiämnet har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbete och organisation. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (http://www.miun.se/rcr) och Forum för genusforskning (http://www.miun.se/fgf). Till ämnet söker vi nu en projektassistent i sociologi för arbete inom projektet Människa, mått och motståndskraft.

Arbetsuppgifter   
Projektassistenten kommer att arbeta i forskningsprojektet Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap. Projektets syfte är att utveckla metoder och indikatorer som mäter befolkningens kunskap, vilja och förutsättningar att hantera stora samhällsstörningar. Vid en krissituation är befolkningen i Sverige både skyddsobjekt och en central del i krishanteringssystemet, och vi studerar därför hur olika grupper av människor förstår och agerar i relation till kommunikation om risker och kriser i samhället. Vi arbetar med en kombination av olika forskningsmetoder såsom kvalitativa intervjuer, enkäter och experiment i RCR Simulation Lab. I arbetsuppgifterna ingår att administrera forskningsaktiviteter såsom att exempelvis rekrytera och planera in forskningspersoner, distribuera enkäter och genomföra intervjuer. Analytiskt arbete i form av analys av datamaterial samt att bidra till att skriva forskningsartiklar kan också förekomma.

Din bakgrund

Behörig att anställas som projektassistent är den som innehar kandidatexamen i sociologi eller motsvarande. Den sökande ska kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska.

God vana att kunna läsa, skriva och diskutera forskningsrelaterade frågor på engelska och erfarenhet av att utföra självständiga analyser av både kvalitativa och kvantitativa datamaterial är meriterande. Meriterande är också tidigare erfarenhet av studier, forskning eller annat arbete inom området säkerhet, risk-, kris- och konflikthantering.

Dina egenskaper  
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom social kompetens och god samarbetsförmåga. Vidare behöver du kunna arbeta självständigt, vara flexibel och ha en god förmåga att planera ditt arbete.

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning omfattande 50% av heltid från och med 1 september och längst till och med 31 december 2024.

Anställningsort: Östersund

  

Information

Upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av lämnas av ämnesföreträdare Katarina Giritli-Nygren, mailto:katarina.giritli-nygren@miun.se eller tfn 010-142 88 43 och om projektet av projektledare Minna Lundgren, mailto:minna.lundgren@miun.se tfn 010-142 88 19. Information om institutionen och om anställningen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Elin Montelius, mailto:elin.montelius@miun.se eller tfn 010-142 81 88.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-06-24.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50%. Tillträde: 2024-09-01 Visstidsanställning till