arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektforskare i Oral biologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker   
Projektforskare i Oral biologi vid Odontologiska fakulteten

Innehåll och arbetsuppgifter   
Arbetet vid forskningslaboratoriet innebär att självständigt bedriva olika projekt inom oral mikrobiologi och salivbiologi, inriktad på att öka förståelsen av interaktionen mellan orala bakterier och värdkomponenter i munhålan. Det innebär experimentellt arbete med att odla olika typer av orala bakterier och att genomföra studier av biofilmbildande bakterier i flödes-modeller, isolering och karakterisering av salivproteiner med bland annat ultracentrifugering, spinning disc konfokalmikroskopi och PCR. Det innebär sammanställning och tolkning av data i vetenskapliga rapporter.

I arbetsuppgifterna ingår också viss undervisning i form av laboratoriehandledning av studenter på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Behörighet   
Behörig att anställas som projektforskare är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.  

Utöver den formella kompetensen ska universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

För denna anställning krävs specifikt:   
Den sökande skall vid anställningens start ha disputerat inom följande område; oral mikrobiologi.    

Särskilt meriterande för denna anställning:   
Experimentellt arbete med biofilmbildande bakterier i olika modeller, isolering och karakterisering av salivproteiner med ultracentrifugeringstekniker och ELISA och spinning disc konfokalmikroskopi är särskild meriterande. Erfarenhet av handledning av studenter är också meriterande.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

Bedömningsgrunder   
Vid bedömningen ska vikt i första hand fästas vid skicklighet inom det särskilda området som anställningen är riktad mot. Därutöver kan annan skicklighet som är av betydelse för anställningen ställas som krav för behörighet.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom noggrannhet, god samarbets- och kommunikationsförmåga inom forskargruppen. Du är driven och entusiastisk. Arbetet kräver att du tar stort ansvar och arbetar strukturerat och självständigt.

Fakultet, institution och forskningsmiljö  
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Oral biologi ingår i sektion 1, tillsammans med ämnesområdet oral patologi. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens och sektionens olika uppdrag.

Inom oral biologi bedrivs undervisning kring struktur och funktion av munhålans vävnader och mikrobiom. Forskningen är fokuserad på orala sjukdomar som orsakas av mikrobiella biofilmer. Den syftar till att öka förståelsen av hur orala bakterier förändrar sin virulens och samspelar med immunförsvaret, att finna nya vägar för prediktion och riskbedömning av karies och tandlossning samt att identifiera angreppspunkter för intervention.

Odontologiska fakulteten | Malmö universitet (mau.se)

Sektion 1 | Malmö universitet (mau.se) 

Upplysningar   
Ämnesföreträdare, docent Claes Wickström, tel 040-665 86 58, claes.wickström@mau.se

Sektionschef, professor Gunnar Warfvinge, tel 040-665 85 73 eller 040-665 84 89, gunnar.warfvinge@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan   
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-10-05. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.    

Ansökan skall innehålla:   
 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 3. 
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg 
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning
Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning. 

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.   

 

Ansökningshandlingar   

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt. 

Övrigt   
Anställningen är tidsbegränsad till ett år på heltid, 100%. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.   

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.   

Tillträde   
2024-01-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare   
SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.Andersson-Plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

    

Välkommen med din ansökan!

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat