arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Projektledare för utveckling av länsgemensamma förstärkningsresurser

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.

Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.

Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Beskrivning

Det händer mycket inom området samhällsskydd och beredskap, både i länet och inom Länsstyrelsen.

I takt med återuppbyggnaden av det civila försvaret och ett ökat fokus på beredskapsfrågor har uppdragen till länsstyrelserna blivit allt fler. Sedan den 1 januari 2023 är därför samhällsskydd och beredskap en egen enhet inom Länsstyrelsen Västernorrland. Enheten består idag av tolv medarbetare med varierad sammansättning av kompetens och erfarenhet.

Enhetens arbetsuppgifter spänner över hela hotskalan från olyckor till krig och kan variera i omfattning och inriktning över tid. Arbetet utgår från den nationella planeringen men fokuserar på förhållandena i Västernorrland. Som medarbetare på enheten arbetar du tillsammans med kollegor på myndigheten och i samverkan med andra aktörer inom enhetens ansvarsområden krisberedskap, skydd mot olyckor och civilt försvar. Vid samhällsstörningar i Västernorrland har vi en aktiv roll att samordna hanteringen i länet.

Vill du vara med och bidra till ett säkrare samhälle och utveckla den civila beredskapen i Västernorrland tillsammans med andra aktörer? Länsstyrelsen Västernorrland planerar ett projekt med målet att ta fram en modell för länsgemensamma förstärkningsresurser. När projektet är slutfört kommer det både ha medfört en ökad beredskapsförmåga i länet och lett fram till en modell som går att använda för utveckling av andra länsgemensamma resurser. Vi söker nu en projektledare som ska driva detta spännande projekt som pågår under ca två år med start 1 juni 2024.

Arbetsuppgifter

Projektledaren för detta projekt får möjlighet att bryta ny mark inom beredskapsområdet. Syftet med projektet är att ta fram en modell för hur man kan arbeta med förstärkningsresurser på länsnivå. Resurserna ska kunna sättas in vid en omfattande samhällsstörning där t.ex. en enskild kommuns resurser inte är tillräckliga. Projektet ska bland annat lösa ut frågor kring inköp, materialval, ägarskap, fodervärdsavtal eller andra tänkbara avtalsformer, förvaltning och underhåll, rutiner och överenskommelser för resurssamverkan och nyttjande av resurser m.m. Modellen ska kunna användas för olika typer av resurser. Vår avsikt är dock att inrikta oss på nödvattenresurser i projektet och använda det som utgångspunkt för utformningen av modellen.

Arbetet kommer ställa stora krav på förmåga till självständigt arbete och egna initiativ för att nå projektets resultatmål. Du kommer arbeta tillsammans med en projektgrupp under formell arbetsledning av enhetschefen, men samtidigt ha ett stort eget ansvar för att leverera resultat inom projektets ramar. Du kommer att ha nära samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Livsmedelsverket, länets kommuner, VA-bolag och andra aktörer i länet. Närmast berörda aktörer är förberedda och redo att påbörja samarbetet när projektet startar. Projektet ska också genomföras i samverkan med det regeringsuppdrag rörande dricksvatten under höjd beredskap som enheten arbetar med.

Projektarbetet kommer att ha vissa inslag av studiearbete samt en del formell rapportering, men ett tydligt fokus kommer att ligga på att åstadkomma konkreta resultat och en ökad beredskapsförmåga i länet. Vi förväntar oss också att projektet kommer kunna bli ett uppmärksammat arbete, dels inom länet, andra länsstyrelser och berörda myndigheter, dels från media och i förlängningen allmänheten.

Resor i tjänsten förekommer, både inom länet och nationellt.

Är du den lagspelare som brinner för beredskapsfrågor som vi letar efter? I så fall ser vi fram emot din ansökan!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget, exempelvis med inriktning mot samhällsplanering, teknik, ekonomi eller juridik.

Du har också flerårig erfarenhet från projektledning.

Det är meriterande om du har erfarenhet från vatten- och avloppsområdet (VA) eller annan teknisk kompetens. Andra meriter som är relevanta för uppdraget är kunskap om och erfarenhet av arbete med beredskapsfrågor, upphandling, erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och kunskap om den svenska förvaltningsmodellen.

Vi förutsätter att du har ett högt säkerhetsmedvetande och en förståelse för säkerhetsskyddsarbete.

Du har B-körkort.

För att kunna genomföra uppdraget behöver du vara självgående och arbeta strukturerat och med stor noggrannhet. Du driver arbetet framåt genom att du skapar engagemang och goda relationer. En god kommunikativ förmåga är nödvändig i dina kontakter med dina många motparter i projektet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Övrigt

Anställning för arbete med detta projekt förutsätter att länsstyrelsen tilldelas de projektmedel som myndigheten ansökt om hos Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. 

Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-06-01. Tillträde sker enligt överenskommelse. Anställningen är en statlig visstidsanställning (STAVA), upp till 2 år Visstidsanställning till