arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regementsförvaltare sökes till K 3

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Regementsförvaltare sökes till K 3

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Din huvudsakliga uppgift är att stödja regementschefen i utövande av ledarskap så att ordning, rutiner och normativa regler följs. Ditt huvudsakliga arbete sker ute i verksamheten.

Din uppgift, inom ramen för kompetensutveckling av personalen, är uppföljning och utveckling av ledarskap och pedagogik med tyngdpunkt på truppföring och trupputbildning. Du företräder regementet i olika forum, på central nivå, rörande utbildning. Din roll på regementet innebär också ansvar för ceremoniell verksamhet och traditionsvård. Du företräder också regementet i specialistofficersforum på högre nivå.

Som regementsförvaltare är du placerad i K 3 förbandsledning.

 

KRAV

Kvalifikationer
 • Yrkesofficer, lägst OR 8 bör ha 25 års erfarenhet som yrkesofficer
 • Uppfyller lägst grundnivån för FM Fysiska Standard och KP K 3 nivå 1
 • Godkända resultat på tester som genomförs i antagningsprocessen
 

Personliga egenskaper


Som regementsförvaltare är du starkt verksamhetsförankrad med god förmåga att överbrygga militära och civila kategorier inom förbandet. Med överbrygga avses att förstå och kunna förklara vikten av helhetssyn, expertis och specialistkompetens inom ramen för militära operationer.

Som person är du empatisk och förtroendeskapande. Du har hög integritet och god social förmåga. Du räds inte utmaningar, brinner för din uppgift och är lätt att samarbeta med. Du ser det som naturligt att ta ansvar, är tydlig och har fokus på detaljerna som bär upp helheten. En av dina styrkor är att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Som regementsförvaltare är du ett föredöme och värnar om Försvarsmaktens värdegrund. Förtroende och respekt i organisationen är en förutsättning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE

 • Erfarenhet av förbandsledning på skvadrons- och bataljonsnivå
 • Erfarenhet av strid till fots och underrättelseinhämtning
 • Kunskap om regementets delfunktioner
 • Erfarenhet av tjänstgöring i högre stab eller vid fack- och funktionsskola
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring
 

Vidare information enligt FM2022-17883:2, Generell beskrivning OR 9 samt instruktion för rekrytering och befordran samt ceremoni vid utnämning.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

 

Övrigt


Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlsborg.
Tillträdesdatum: Utnämning planeras 2024 kv II efter avslutad urvalsprocess med tillträde därefter.

Kompletterande tester kommer att genomföras i enlighet med FM2022-17883:3.

Lokal personalförsörjningsnämnd används som beredningsorgan för urval. Förbandets underlag bereds i central personalförsörjningsnämnd innan beslut tas av Personaldirektören.

Upplysningar om befattningen

Öv Markus Höök, C K 3  

0505 45 10 00 (växel)

 

Information om rekryteringsprocessen

Kn Therése Janderberg, Stf HR-chef K 3

0505 45 10 00 (växel)

 

Fackliga företrädare


OFR/O, Tomas Ullfjord

SACO, Annelee Karlström

OFR/S, Mikael Ekelund

SEKO, Daniel Andersson

Samtliga nås via 0505 45 10 00 (växel)

Sista ansökningsdag


Välkommen med din ansökan senast 2023-12-11 Din ansökan ska innehålla intyg från utbildning, CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för de

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).

Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa

rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat