arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef för Folkhälsomyndigheten

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  28 juli

Om jobbet

Folkhälsomyndighetens uppgift är att verka för god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Myndigheten ska samordna folkhälsoarbetet på nationell nivå och vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda aktörer. Myndigheten ansvarar för uppföljning av befolkningens hälsa, för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt för att utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet. Vidare ansvarar myndigheten för att framställa statistik på folkhälsoområdet och ska bistå regeringen med kunskaps- och beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde. Myndigheten ska identifiera, analysera och förmedla relevant kunskap till kommuner, regioner och andra berörda samhällssektorer.

Folkhälsomyndigheten leds av en generaldirektör som är myndighetschef. Vid myndigheten finns också ett insynsråd som utses av regeringen. Myndighetens huvudkontor är lokaliserat till Solna och verksamhet bedrivs även i Östersund. 

Myndigheten har ca 640 anställda och förvaltningsanslet för 2024 uppgår till ca 540 miljoner kronor. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • akademisk examen eller motsvarande.
Du ska också ha förmåga att 
 • leda strategiskt med god förmåga att självständigt sätta mål och prioritera verksamheten,
 • operationalisera politiska målsättningar och beslut,
 • ta initiativ till och driva strategiskt utvecklings- och förändringsarbete,
 • företräda myndigheten såväl internt och externt, som nationellt och internationellt,
 • kommunicera myndighetens uppgifter och arbete såväl internt som externt,
 • etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med olika aktörer, t.ex. myndigheter, regioner, kommuner, relevanta privata aktörer samt företrädare för patienter och brukare,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • förstå det komplexa verksamhetsområde som myndigheten verkar inom,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • statlig chefs- och ledarerfarenhet,
 • erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet,
 • erfarenhet av att arbeta med kunskap och vetenskap inom det breda folkhälsoområdet inkl. smittskydd,
 • kunskap och erfarenhet av kriser och krishantering inom myndighetens ansvarsområde,
 • erfarenhet av att driva internt förändringsarbete.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Folkhälsomyndigheten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Petra Noreback och enhetschef Laura Brandell Tham vid Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg Sezer eller Frida Ragnhäll vid kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 juli 2024.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat