arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef för IVO

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO ska som en del av tillsynen exempelvis pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal enligt bestämmelser i patientsäkerhetslagen och en gång per år inspektera stödboenden, skyddade boenden och hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Ett patient- och brukarperspektiv ska genomsyra tillsynen. Inom ramen för sin tillsyn ska myndigheten också bland annat lämna råd och ge vägledning, samt förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen.

IVO leds av en myndighetschef som är generaldirektör. Vid myndigheten finns också ett insynsråd som utses av regeringen. Myndighetens huvudkontor är lokaliserat till Stockholm och verksamhet bedrivs på sex olika orter i Sverige. IVO har ca 800 anställda och förvaltningsanslaget för 2024 uppgår till drygt 800 miljoner kronor. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • mycket goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • akademisk examen eller motsvarande,
 • utmärkta kunskaper i svenska och engelska.
Du ska också ha förmåga att 
 • företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt,
 • etablera och driva nätverk, skapa goda relationer och samverka utifrån myndighetens uppdrag,
 • skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • förstå den komplexa verksamhet som myndigheten verkar inom,
 • säkerställa att tillsyn och tillståndsprövning kan bidra till att utveckla berörda verksamheter inom myndighetens verksamhetsområde,
 • engagera och motivera medarbetarna,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • statlig chefs- och ledarerfarenhet,
 • erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet,
 • kunskap och erfarenhet av att arbeta med statlig tillsyn och tillståndsprövning,
 • kunskap och erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvårds och socialtjänstfrågor samt med frågor rörande välfärdsbrottslighet och brottsförebyggande frågor,
 • erfarenhet av att leda i utmanande förhållanden,
 • erfarenhet av att driva internt förändringsarbete, som innefattar digitalisering av verksamheten och erfarenhet av stärkt rättstillämpning.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för IVO. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Miriam Söderström och enhetschef Cecilia Halle vid Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll eller annan medarbetare vid Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 augusti 2024. 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat