arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Arbetsförmedlingen

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

Arbetsförmedlingen är förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadspolitiska frågor och ansvarar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Myndigheten ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att bl.a. sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som har rekry­teringsbehov, ge stöd och insatser för att stärka en arbetssökandes möjligheter att få ett arbete och med hjälp av anställnings­främjande åtgärder stimulera arbetsgivare att anställa arbetssökande som inte kan få arbete utan stöd. 

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för 2023 uppgår till ca 7,6 miljarder kronor och antalet årsarbetskrafter uppgick 2022 till ca 10 000.

Huvudkontoret är lokaliserat till Solna strand. Det finns idag 88 fast bemannade arbetsförmedlingskontor, 24 kontor som myndighetens personal reser till och 104 samarbetslösningar med andra, till exempel Statens servicecenter och kommuner. 

Myndigheten leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetens chef. Vid myndigheten finns också en överdirektör. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare för komplex organisation samt har
 • erfarenhet av att leda myndighet eller organisation under förändring,
 • erfarenhet av att leda verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • erfarenhet av att hantera media,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • akademisk examen eller motsvarande.
Du ska också ha förmåga att 
 • strategiskt organisera och leda verksamheten så att uppsatta mål nås,
 • kunna etablera och utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer på området,
 • vara kvalitetsmedveten och analytisk,
 • vara mål- och resultatinriktad,
 • engagera och motivera medarbetare,
 • kommunicera och företräda myndigheten strategiskt, professionellt och förtroendefullt,
 • skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet från statlig förvaltning eller arbete i Regeringskansliet,
 • erfarenhet av internationellt arbete,
 • kunskap om och förståelse för arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Arbetsförmedlingen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Sophia Metelius och enhetschef Jasmina Hopstadius. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström och Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 oktober 2023.

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat