arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Naturvårdsverket

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet under Klimat- och näringslivsdepartementet. Naturvårdsverket ansvarar för frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås.
Myndighetens verksamhet omfattar många former av uppgifter, bl.a. att ta fram underlag till regeringen, delta i internationella förhandlingar, fördela medel till åtgärdsarbete, delta i principiellt viktiga miljöprövningar och ta fram föreskrifter och vägledningar inom myndighetens ansvarsområden samt bedriva tillsyn.
Naturvårdsverket är beredskapsmyndighet och har ett brett ansvar för uppföljning och utvärdering av klimat- och miljömål. Myndigheten har bland annat centrala uppgifter med att genomföra den svenska klimatpolitiken och förmedla ekonomiskt stöd till klimatomställningen. Naturvårdsverket bedriver ett omfattande arbete med att hantera ersättningsfrågor, skydda och förvalta värdefulla naturområden. Myndigheten ansvarar för nationell viltförvaltning och arbetar också för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. Arbete för minskad nedskräpning och hållbar avfallshantering samt att samordna arbete med förorenade områden och avhjälpa sådana föroreningsskador är en betydande del av verksamheten.
Naturvårdsverkets huvudkontor ligger i Stockholm men myndigheten har också verksamhet vid kontoret i Östersund. Myndigheten har ca 800 anställda och disponerar anslag om ca 10 miljarder kronor. Myndigheten leds av en myndighetschef tillika myndighetens generaldirektör. Naturvårdsverket är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har 
 • kompetens, god erfarenhet och förståelse av de tre aspekterna av hållbarhet och av att integrera klimat- och miljöfrågor med tillväxt, energi -och landsbygdsfrågor.
 • akademisk examen av relevans för myndighetens verksamhet.
 • goda kunskaper i svenska och engelska.Du ska också ha förmåga att
 • väga viktiga samhällsfrågor mot varandra.
 • vara kommunikativt skicklig på svenska såväl som på engelska.
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom och för avvägningar som behöver göras mellan olika samhällsintressen.
 • kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • inom givna finansiella och juridiska ramar, med gott omdöme utveckla och anpassa myndighetens verksamhet till en större samhällsomställning.
 • företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter med ett professionellt förhållningssätt till uppdragsgivare, media och andra intressenter såväl internt och externt, som nationellt och internationellt.
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.Det är meriterande om du har
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • kunskap och erfarenhet om säker digitalisering.
 • kunskap om näringslivet och dess villkor, inklusive förståelse för tillväxt, energi -och landsbygdsfrågor..

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Naturvårdsverket. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Daniel Westlén, statssekreterare och Magnus Moreau, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 29 maj 2024.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat