arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Plikt- och prövningsverket

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  4 juni

Om jobbet

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk uppgift är att ansvara för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas till de bemanningsansvariga även i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Myndigheten får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Plikt- och prövningsverket ansvarar exempelvis för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Myndigheten befinner sig i en expansionsfas och antalet prövningar förväntas öka kommande år, båda av totalförsvarspliktiga och till polisutbildningen

Myndigheten leds av en myndighetschef som är generaldirektör. Vid myndigheten finns också ett insynsråd som utses av regeringen. Myndighetens huvudkontor är lokaliserat till Karlstad och prövningskontor finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Myndigheten har ca 355 anställda och förvaltningsanslaget för 2024 uppgår till 374 miljoner kronor. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser, 
 • förståelse för den politiska struktur myndigheten verkar inom, 
 • goda kunskaper om ekonomi- och verksamhetsstyrning,
 • relevant akademisk utbildning. 
Du ska också ha förmåga att 
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, 
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur, 
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
 • entusiasmera och motivera medarbetare, 
 • samarbeta och kommunicera väl, 
 • företräda verksamheten internt såväl som externt, 
 • ha hög integritet och gott omdöme.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av myndighetens verksamhetsområde eller annan liknande verksamhet,
 • kännedom om och förståelse för myndighetens roll i personalförsörjningssystemen inom Försvarsmakten eller Polismyndigheten, 
 • erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet,
 • erfarenhet från organisation med avgiftsfinansierad verksamhet, 
 • erfarenhet från att leda en verksamhet med stor specialistkompetens.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef Totalförsvarets plikt- och prövningsverk. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Peter Sandwall vid Försvarsdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 juni 2024.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat