arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Rättsmedicinalverket

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

Rättsmedicinalverket (RMV) är en enrådighetsmyndighet och expertmyndighet inom rättsväsendet som ansvarar för att göra rättspsykiatriska undersökningar, rättsmedicinska undersökningar, utfärda rättsintyg, göra rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar och analyser. Myndigheten ska även ansvara för utredningar om risk i återfallsbrottslighet samt medicinska åldersbedömningar. Rättsmedicinalverket arbetar på uppdrag från andra myndigheter, t.ex. från domstol, åklagare, Polismyndigheten, Kriminalvården eller Migrations­verket. Rättsmedicinalverket bedriver även forskning och utvecklingsarbete inom sina fyra verksamhetsområden och ansvarar för specialistutbildningen av läkare inom områdena rättsmedicin och rättspsykiatri.

Myndighetens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden; rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Myndighetens organisation består av en central ledningsfunktion och flera regionala avdelningar, där olika delar av myndighetens verksamheter är placerade. Huvudkontoret är placerat i Stockholm.

Rättsmedicinalverket leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd. Antal anställda är ca 560 stycken och myndigheten har också ett hundratal timanställda. 

Kvalifikationer


Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare samt har
 • god kunskap om statlig förvaltning och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • god kännedom om de krav som ställs på myndigheterna i form av effektivitet, öppenhet och rättssäkerhet,
 • erfarenhet av att leda och strategiskt utveckla verksamhet,
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • akademisk examen.

Du ska också ha förmåga att

 • styra och leda myndighetens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på resultat och effektiv användning av resurser samt inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • prioritera i en verksamhet med olikartade verksamhetsinriktningar och som bedrivs på flera håll i landet,
 • lyfta fram och driva frågor om god service gentemot beställarna och se till att detta får genomslag i de olika verksamheterna,
 • skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet präglad av samverkan över myndighetsgränser,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • engagera och motivera medarbetare,
 • vara en skicklig kommunikatör och ha en god social förmåga,
 • företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, nationellt och internationellt,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av att leda en såväl komplex som geografiskt spridd verksamhet,
 • erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, förvaltningsmyndighet eller riksdagen,
 • erfarenhet av arbete i ledande funktion inom rättsväsendet eller andra för myndigheten relevanta områden.

Övrigt


Endast den som är svensk medborgare kan anställas som generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomförs före beslut om anställning.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Charlotte Kugelberg och enhetschef Linda Billung. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström och Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 29 maj 2024.

 

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat