arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till SGU

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  13 augusti

Om jobbet

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är förvaltningsmyndighet för frågor som rör berg, jord och grundvatten. SGU ska tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Myndigheten ska verka för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. Myndigheten delar in sin verksamhet i följande verksamhetsområden:
 • Tillhandahålla geologisk information för samhällets behov
 • Hållbart nyttjande av landets mineralresurser
 • Handläggning av ärenden
 • Geovetenskaplig forskning och internationella samarbeten
 • Miljöansvar
 • Uppdragsverksamhet och tjänsteexport
Myndigheten karakteriseras av ett brett verksamhetsområde med frågor som rör såväl nyttjande som bevarande av naturresurser. Geologisk informationsförsörjning är den tyngsta kärnverksamheten vid SGU, som innebär en kedja av insamling, dokumentation och förvaltning av geodata. SGU utvecklar insamlad information i syfte att göra den tillgänglig och lätt att använda. Myndigheten håller bl.a. stora nationella databaser om landets geologiska beskaffenhet och ligger i framkant när det gäller digitalisering. De uppgifter som samlas in av myndigheten används av olika aktörer i samhället såsom kommuner, länsstyrelser, universitet, företag och myndigheter. Vidare handlägger SGU ärenden och har tillsynsansvar enligt kontinentalsockellagen och förordningen om geologisk lagring av koldioxid. SGU får inom sitt verksamhetsområde bedriva uppdragsverksamhet och tjänsteexport.

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Bergsstaten, som handlägger ärenden som rör undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner enligt minerallagen samt bedriver tillsynsverksamhet. Bergmästaren leder Bergsstaten och beslutar i frågor som rör minerallagen. Bergmästaren utses av regeringen.

Myndigheten har ca 290 medarbetare. Huvudkontoret är lokaliserat till Uppsala. Kontor finns också i Malå, Stockholm, Göteborg och Lund. Bergsstaten har kontor i Luleå.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har 
 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Goda kunskaper om och erfarenheter från statsförvaltningen och dess beslutsprocesser, inklusive kopplingar till EU.
 • Gedigna kunskaper om och erfarenheter av komplex verksamhet samt förändrings- och utvecklingsarbete i ledande position.
 • God insikt och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
 • Akademisk examen eller motsvarande kompetens.
 • Utöver svenska, goda kunskaper i engelska.
 • Kunskap om/erfarenhet av näringslivsfrämjande verksamhet.

Du ska också ha förmåga att

• Vara kommunikativt skicklig.
 • Etablera och utveckla samarbeten.
 • Arbeta utvecklingsinriktat med verksamhetsstyrning.
 • Skapa kontaktnät, även internationellt.
 • Samordna olika intressen med bevarande av en stark integritet.
 • Engagera och motivera medarbetare.
 • På ett professionellt och förtroendefullt sätt företräda myndigheten, även internationellt.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

• Kunskap om geovetenskapliga frågor inklusive mineralhantering.
 • Kunskap om och förståelse för näringslivet och dess villkor.
 • Kunskap om offentlig förvaltning.
 • Erfarenhet av ledningsarbete i förvaltningsmyndighet, gärna Regeringskansliet.

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för SGU. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Sara Modig, statssekreterare och Per Stagnell, tf enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall eller Frida Ragnhäll, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 13:e augusti 2024.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat