arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Socialstyrelsen

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Myndigheten har ett brett uppdrag inom kunskapsstyrning och bidrar bland annat med underlag och analyser om utvecklingen inom sina förvaltningsområden. Vidare utvecklar och tillhandahåller myndigheten nationella kunskapsstöd i form av riktlinjer och vägledningar för beslutsfattare och profession. 

Socialstyrelsen är den myndighet som prövar om någon ska få legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården och tandvården, och arbetsgivare och andra aktörer har möjlighet att få information om vilken behörighet en person har. Socialstyrelsen hanterar också statsbidrag samt är statistikansvarig myndighet för hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Myndigheten är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. 

Socialstyrelsen leds av en styrelse där generaldirektören ingår. Generaldirektören är myndighetens chef. 

Myndighetens huvudkontor är lokaliserat till Stockholm och myndigheten har även kontor i Härnösand. 

Socialstyrelsen har ca 800 anställda. Myndighetens förvaltningsanslag för 2023 uppgick till drygt 826 miljoner kronor. 

Kvalifikationer


Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Mycket goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 • Kompetens inom och erfarenhet från hälso- och sjukvårds och/eller socialtjänstfrågor.
 • Akademisk examen eller motsvarande.
 • Utmärkta kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att

 • Företräda verksamheten i såväl interna som externa sammanhang.
 • Kommunicera komplicerade samband och sammanhang.
 • Etablera och driva nätverk, skapa goda relationer och samverka utifrån myndighetens uppdrag Förstå, samordna och balansera olika perspektiv som återfinns inom hälso- och sjukvårds- respektive socialtjänstsektorn i relation till myndighetens verksamhet.
 • Skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning.
 • Leda förändringsarbete och utveckla verksamheten på ett strategiskt, effektivt och rättssäkert sätt
 • Engagera och motivera medarbetarna.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
 Det är meriterande om du har
 • Erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet.

Övrigt


Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Socialstyrelsen. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning.

Mer information


Mer information om befattningen lämnas av Miriam Söderström, statssekreterare vid Socialdepartementet och Cecilia Halle, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan


Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 mars 2024.

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat