arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens fastighetsverk

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Statens fastighetsverk (SFV) ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. På uppdrag av regeringen genomför myndigheten nybyggnation och ombyggnation samt förvärv och avyttring av fast egendom. I uppdraget ingår att bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås.

 Myndigheten förvaltar fastigheter med stora natur- och kulturhistoriska värden, eller sådana för vilka staten har ett särskilt ansvar.

SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader. Av Sveriges totalt 276 statliga byggnadsminnen förvaltar SFV 189 stycken. SFV förvaltar också markområden motsvarande en sjundedel av Sveriges yta, t.ex. fjäll, skogar och lantbruksegendomar med stora kultur- och naturvärden som under århundraden tillhört staten.

SFV leds av en styrelse med högst sju ledamöter. Myndighetschefen är ledamot i styrelsen. Övriga ledamöter, inklusive ordförande, utses av regeringen och är förordnade t.o.m. den 28 februari 2026:

SFV har drygt 500 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm där ledning samt stöd- och specialistfunktioner är placerade. Lokalkontor finns runt om i Sverige t.ex. i Östersund, Jokkmokk, Uppsala, Karlsborg, Göteborg och Lund.

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
 • tidigare erfarenhet att som chef leda genom andra chefer och att utveckla organisationer,
 • erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • erfarenhet av arbete med intern styrning, kostnadskontroll och effektiv resursanvändning,
 • erfarenhet av att framgångsrikt driva större förhandlingar,
 • akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att

 • inom givna finansiella och juridiska ramar organisera och bedriva verksamheten på Statens fastighetsverk på det mest effektiva och rationella sättet,
 • företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt,
 • etablera och utveckla goda samarbetsformer, bygga relationer och skapa förtroende såväl inom myndigheten som med andra myndigheter, uppdragsgivare och andra aktörer,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.

Det är meriterande om du har

 • god kunskap om bygg- och fastighetsmarknaden,
 • goda kunskaper om och intresse för kulturarv och kultursektorns verksamhet,
 • erfarenhet av att leda verksamheter som bedriver stora projekt.

Mer information


Mer information om befattningen lämnas av Brita Hybbinette, enhetschef, och Johan Almenberg, statssekreterare. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg Sezer, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.

Övrigt


Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Intresseanmälan


Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 oktober 2023.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat