arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens skolinspektion

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Statens skolinspektion är en förvaltningsmyndighet som inrättades 2008. Skolinspektionens uppgifter består i att utöva tillsyn respektive kvalitetsgranskning över bl.a. skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet m.m. Myndigheten prövar också ansökningar om godkännande av enskilda som huvudmän för fristående skolor, genomför etableringskontroller och kan göra ingripanden inom ramen för tillsynen. Inom Skolinspektionen finns Barn- och elevombudet (BEO), som är en del av myndigheten men som samtidigt har en självständig funktion.
Skolinspektionen ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Inom ramen för detta ska myndigheten främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och mellan förskolor.
Utöver ovanstående uppgifter svarar Skolinspektionen även för anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd. Skolinspektionen är vidare värdmyndighet åt Skolväsendets överklagandenämnd.
Skolinspektionens huvudkontor ligger i Stockholm. Myndigheten har drygt 450 medarbetare. Kärnverksamheten är uppdelad på två regioner, norr respektive söder. Region norr finns i Stockholm och Umeå. Region söder finns i Göteborg, Linköping och Lund.
Statens skolinspektion är en enrådighetsmyndighet som leds av en generaldirektör. Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som kan bestå av högst 11 ledamöter. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • tidigare erfarenheter av att som chef leda utvecklingsarbete och förändringsprocesser.
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 • goda kunskaper i svenska och engelska.
 • relevant akademisk examen.

Du ska också ha förmåga att

 • utifrån fastställda mål och givna ekonomiska förutsättningar leda och utveckla verksamheten på kort och lång sikt.
 • bedriva verksamheten rättssäkert och effektivt.
 • kommunicera myndighetens roll och uppdrag såväl internt som externt.
 • skapa förtroende, vara lyhörd och med gott omdöme ta till vara medarbetarnas kompetens och styra mot verksamhetens mål.
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • samverka och skapa kontakter med aktörer och myndigheter som har betydelse för verksamheten.
 • företräda en medialt bevakad verksamhet.
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
 • vara en skicklig kommunikatör och företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, nationellt och internationellt.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet från ledande ställning inom utbildningsområdet eller vid en förvaltningsmyndighet.
 • erfarenhet av arbete i ledande, utvecklande eller utvärderande funktion inom skolväsendet.
 • kännedom om arbete med tillsyn och kvalitetsbedömningar.
 • juridisk kompetens.
 • erfarenhet av internationellt samarbete.

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör för Statens skolinspektion.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Katarina Lundahl, statssekreterare och Cecilia carlsson, tf. enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 maj 2024.

 

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat