arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker överdirektör till Arbetsförmedlingen

 • Yrkesroll

  Överdirektör

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 mars

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.

En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.Arbetsförmedlingen är förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadspolitiska frågor och ansvarar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Myndigheten ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att bl.a. sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som har rekry­teringsbehov, ge stöd och insatser för att stärka en arbetssökandes möjligheter att få ett arbete och med hjälp av anställnings­främjande åtgärder stimulera arbetsgivare att anställa arbetssökande som inte kan få arbete utan stöd. 

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för 2024 uppgår till knappt 7,4 miljarder kronor och antalet årsarbetskrafter uppgick 2023 till drygt 10 000.

Huvudkontoret är lokaliserat till Solna strand. Det finns idag 88 fast bemannade arbetsförmedlingskontor, 24 kontor som myndighetens personal reser till och 104 samarbetslösningar med andra, till exempel Statens servicecenter och kommuner. 

Myndigheten leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetens chef och vid myndigheten finns en överdirektör.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare för komplex organisation samt har
 • erfarenhet av strategiskt arbete med lednings- och styrningsfrågor i en större organisation,
 • erfarenhet av utvecklings- samt förändringsarbete på ledningsnivå,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att

 • strategiskt organisera och leda verksamheten så att uppsatta mål nås,
 • kunna etablera och utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer på området,
 • vara kvalitetsmedveten och analytisk,
 • vara mål- och resultatinriktad,
 • engagera och motivera medarbetare,
 • företräda myndigheten strategiskt, professionellt och förtroendefullt och har en god kommunikationsförmåga,
 • skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet från statlig förvaltning,
 • erfarenhet från Regeringskansliet,
 • erfarenhet av strategiskt arbete med lednings- och styrningsfrågor i en större organisation inom offentlig sektor,
 • erfarenhet av internationellt arbete,
 • erfarenhet av kommunal och regional organisation och verksamhet,
 • erfarenhet av näringslivet,
 • kunskap om och förståelse för arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överdirektör för Arbetsförmedlingen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som överdirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Sophia Metelius och enhetschef Jasmina Hopstadius. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström och Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 21 april 2024.

-

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat