arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker överdirektör till Försvarets radioanstalt

 • Yrkesroll

  Överdirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.

En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.Försvarets radioanstalt (FRA) har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förvarsunderrättelseverksamheten bedrivs för att kartlägga yttre hot och till stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska arbete. Signalspaning genomförs efter tillståndsbeslut från Försvarsunderrättelsedomstolen. Därutöver inspekteras verksamheten av Statens inspektion av försvarsunderrättelseverksamheten. Inriktning av signalspaning får anges endast av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten. Arbetet ställer höga krav på integritet och myndigheten omfattas av särskild lagstiftning om behandling av personuppgifter. 

FRA är en av Sveriges myndigheter som har särskilda uppgifter inom området informationssäkerhet. Myndigheten ska ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet och i uppdraget ingår att kunna stödja statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Syftet med verksamheten är att göra viktiga samhällsfunktioner mindre sårbara för t.ex. IT-angrepp. Vidare svarar FRA för tilldelningen av säkra kryptografiska funktioner till andra myndigheter, kommuner, företag och organisationer.

FRA leds av en generaldirektör med stöd av en överdirektör. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Generaldirektören beslutar om överdirektörens uppgifter. 

Myndigheten är lokaliserad till Lovön och vid myndigheten arbetar ca 1000 personer. 

Kvalifikationer


Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
 • erfarenhet av ledning av större organisationer,
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer i större organisation,
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • utöver svenska, mycket goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att

 • ha förståelse för uppdraget att leda en organisation vid förhöjt säkerhetspolitiskt läge,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • utöva komplex och regelstyrd myndighetsutövning där balans krävs mellan verksamhetens krav och enskild persons integritet,
 • entusiasmera och motivera medarbetare,
 • kommunicera väl, 
 • ha hög integritet, 
 • företräda verksamheten i externa sammanhang, nationellt och internationellt.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av kvalificerat arbete i Regeringskansliet eller vid annan svensk myndighet,
 • erfarenhet av arbete med underrättelse- och eller informationssäkerhetsfrågor,
 • erfarenhet av arbete med försvars-, utrikes- eller säkerhetspolitiska frågor.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överdirektör för FRA. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som överdirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Peter Sandwall och avdelningschef Lisa Gustafsson vid Försvarsdepartementet. Frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll eller annan medarbetare vid Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 augusti 2024. 

 

-

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat