arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker överdirektör till Statens jordbruksverk

 • Yrkesroll

  Överdirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  1 maj

Om jobbet

Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd och arbetar bland annat med att utveckla matproduktionen i landet och att skydda djur och växter. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Sveriges landsbygdsprogram, Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken och havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027, och förvalta det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Inom myndigheten finns även organisationen för Distriktsveterinärerna. Vidare arbetar Jordbruksverket för en god djurhälsa genom att bekämpa och förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar. Myndigheten ansvarar också för att bekämpa växtskadegörare. Som miljömålsansvarig myndighet ska Jordbruksverket även skapa förutsättningar för så liten belastning som möjligt på miljön från jordbruket.
Jordbruksverket arbetar även för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion genom att beakta behovet av stärkt konkurrenskraft för företag, tillhandahålla god service och lättillgänglig information samt verka för förenkling och administrativa lättnader och medverka till att främja och utveckla fiskenäringen, vattenbruket och fisketurismen. Myndigheten har en viktig roll i genomförandet av regeringens livsmedelsstrategi.
Jordbruksverket är även beredskapsmyndighet och ingår i sektorn Livsmedelsförsörjning- och dricksvatten och arbetar med uppbyggnaden av civila försvaret som en del av totalförsvaret.
Myndigheten är till stor del styrd av EU-regelverk och deltar också i andra internationella sammanhang. Huvudkontoret är lokaliserat till Jönköping men har regional verksamhet. Inom myndigheten finns distriktsveterinärerna som är en organisation med verksamhet i hela landet. Sammanlagt har myndigheten cirka 1700 medarbetare.
Jordbruksverket leds av en styrelse som består av högst nio ledamöter. Generaldirektören är ledamot i styrelsen. Vid myndigheten finns även en överdirektör. Överdirektören är myndighetschefens ställföreträdare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har
 • Erfarenhet av lednings- och förändringsarbete i förvaltningsmyndighet.
 • God kunskap om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar i.
 • God förståelse för det ekonomiadministrativa regelverk som myndigheten har att hantera.
 • Akademisk examen eller motsvarande.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att

• Utveckla, organisera och förvalta myndighetens verksamhet så att uppsatta mål nås.
 • Driva utvecklings- och förändringsarbete resurseffektivt som svarar mot kundens behov.
 • Vara drivande, lösnings- och resultatorienterad.
 • Skapa förutsättningar för god kontroll av myndighetens finanser samt bidra till att resurserna används effektivt.
 • Se helheten i en bred och komplex verksamhet.
 • Kommunicera och företräda myndigheten, även internationellt.
 • Samarbeta, samverka och skapa förtroendefulla relationer med myndigheter och andra aktörer.
 • Engagera och motivera medarbetare.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Det är meriterande om du har

• Kunskap eller erfarenhet från något av myndighetens verksamhetsområden.

Övrigt

Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till överdirektör. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före beslut om anställning

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Dan Ericsson, statssekreterare och Tobias Olsson, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 30:e april 2024.

 

 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat