arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Säkerhetschef

 • Yrkesroll

  Säkerhetschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juni

 • Sök jobbet senast

  4 augusti

Om jobbet

Riksgälden söker säkerhetschef

Vill du vara med och leda och utveckla arbetet på Riksgälden med att hantera en allt mer hotfull omvärld? Nu söker vi en säkerhetschef till myndighetens enhet Säkerhet.

Säkerhetschefen ansvarar för att leda och samordna säkerhetsarbetet i myndigheten. Arbetet inom säkerhetsområdet är fokuserat på:
 • Verksamhetsskydd (informationssäkerhet, fysisk säkerhet, medarbetarskydd, sekretess- och verksamhetsskyddsavtal, IT-säkerhet inkl. cybersäkerhet, brandskydd),
 • Säkerhetsskydd (informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, Säkerhetsskyddade upphandlingar)
 • Civil beredskap (kontinuitetshantering, krishantering, beredskapsplanering).
För att trygga och upprätthålla en hög säkerhetskultur som genomsyrar hela verksamheten är löpande övnings- och utbildningsinsatser centrala. I arbetet ingår därtill att ansvara för inriktning, kravställning, stöttning, samordning, utveckling, ledning och uppföljning av Riksgäldens övergripande säkerhetsarbete. Säkerhetschefen är idag tillika Riksgäldens säkerhetsskyddschef. Säkerhetschefen är enhetschef för enhet Säkerhet och har personalansvar för 8 personer. Enheten ansvarar för myndighetens konventionella krisstab. Enheten är placerad på avdelning Stab.

Vi erbjuder dig


Arbetet som säkerhetschef består i huvudsak av att strategiskt styra, koordinera och utveckla Riksgäldens säkerhets- och beredskapsarbete. Du kommer att kravställa i säkerhetsfrågor, ansvara för Riksgäldens ledningssystem för säkerhet samt leda och driva det löpande säkerhetsarbetet och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet. Du kommer även att vara kontaktperson inom området och löpande rapportera till chefen för avdelning Stab, till riksgäldsdirektören, ledningsgruppen, styrelse och externt, bl.a till regeringen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen samt samverka med andra myndigheter inom beredskapssektorerna. Som säkerhetschef kommer du att löpande omvärldsbevaka samt leda seminarier, utbildningar och workshoppar inom säkerhetsområdet. 

Din profil


Som säkerhetschef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. För att klara rollen som säkerhetschef på Riksgälden ska du därför ha förmågan att både leda andra och att arbeta självständigt. Du ska ha god samarbetsförmåga, helhetssyn och ha förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du ska även ha förmåga att tänka strategiskt, ha gott omdöme, även under tidspress, samt ha lätt att fatta beslut.

Du ska ha:

 • minst tre års akademisk utbildning inom relevant område eller annan relevant utbildning för arbetsuppgifterna alternativt minst fem års relevant arbetslivserfarenhet,
 • flerårig erfarenhet av arbete inom verksamhetsskydd i en större organisation eller myndighet,
 • chefserfarenhet med personalansvar.

Det är meriterande om du har:

 • certifierad utbildning, t.ex., CISSP, CISA, CRISC, CISM,
 • specifika utbildningar kopplat till säkerhetsskyddschef,
 • erfarenhet av arbete inom en statlig myndighet,
 • erfarenhet av arbete med verksamhetsskydd inom statlig myndighet,
 • erfarenhet av att ha arbetat på beredskapsmyndighet.
 

Övrig information


Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev och examensbevis. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV. 

Skicka ansökan senast den 4 augusti 2024. Ange referens 2023/215 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida.

Vi erbjuder en tillsvidaretjänst och tillämpar sex månaders provanställning.

För information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Jörgen Eklund, 08 613 45 96 och kring rekryteringsprocessen HR-partner Maria Themnér, tfn 08-613 46 91. Fackliga representanter är: Maria Sjöholm, Saco-S och Lena Niklasson, ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.

Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, möjlighet till löneväxling till pension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret det finns även möjlighet att arbeta på distans 2,5 dagar i veckan. 

Finansiellt innehav

Som anställd på Riksgälden har du en skyldighet att anmäla ditt innehav av finansiella instrument. För att som anställd på Riksgälden få inneha aktier i bank krävs särskilt tillstånd.

Säkerhetsklassad tjänst

Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Om tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass kommer även en registerkontroll att ske.  

Om Riksgälden

Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. Vårt kontor finns i centrala Stockholm och vi är drygt 230 anställda. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara. För mer information se riksgalden.se

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat