arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Säkerhetschef

 • Yrkesroll

  Säkerhetschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 september

 • Sök jobbet senast

  8 oktober

Om jobbet

vid Fastighetsavdelningen. Sista ansökningsdag: 2023-10-08.

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vid universitetet är mer än 29 200 helårsstudenter, 1 300 doktorander och 5 600 medarbetare verksamma inom vid ca 60 institutioner och 11 centrala förvaltningsavdelningar varav Fastighetsavdelningen är en.

Fastighetsavdelningen är en avdelning inom universitetsförvaltningen med ett övergripande ansvar för universitetets lokaler och bostäder och är universitetets motpart gentemot externa hyresvärdar. Vid Fastighetsavdelningen arbetar ca 80 personer. Avdelningens uppdrag är diversifierat och komplext med ansvar för den strategiska planeringen gällande lokal-, bostads-, och säkerhetsfrågor med tillhörande tjänster.

Ansvarsområden för avdelningen är bostads- och lokalförsörjning, fysisk arbetsmiljö, servicetjänster såsom exempelvis lokalvård, post och gods, central tentamensservice, servicecenter och servicetekniker och samordning av konferenslokalerna, säkerhet omfattande exportkontroll, fysisk och teknisk säkerhet, krishantering, laboratoriesäkerhet och strålsäkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskydd.

Arbetsuppgifter

Som säkerhetschef ansvarar du för och stödjer universitetets strategiska säkerhetsarbete. Du leder arbetet med fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsarbetet på strategisk nivå. Du rapporterar i huvudsak till avdelningschefen men i säkerhetskyddsfrågor rapporterar du direkt till rektor.

I rollen kommer du ha budget-, verksamhets- och personalansvar och du ansvarar för att verksamheten bedrivs mot de mål som är uppsatta. Som säkerhetschef ska du ha överblick och kunna förstå helheten, agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, stimulera medarbetare till delaktighet och utveckling samt sätta realistiska mål som kan nås inom givna ramar. Du kommer även bedriva verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom ett flertal olika områden. Som säkerhetschef är du sammankallande av universiteten säkerhetsstab.

 Som säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef kommer du att:
 • Leda säkerhetsgruppen.
 • Leda och samordna säkerhets – och säkerhetsskyddsarbetet.
 • Driva det strategiska säkerhetsarbetet utifrån analyser gällande både anställdas och studenters säkerhet.
 • Ansvara för myndighetens fysiska- och personsäkerhet.
 • Kravställa och kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som finns inom området.
 • Säkerställa en välutvecklad säkerhetskultur med tydlig säkerhetsorganisation samt ena hela universitetets säkerhetsarbete.
 • Sörja för ett effektivt säkerhetsarbete där tydliga processer, rutiner och policyer finns implementerade i verksamheten.
 • Samarbeta med myndighetens expertkompetenser inom respektive specialområde.
 • Ansvara för verksamhetens tillståndsregister samt bevaka behovet av förnyelse och utökandet av tillstånd i samråd med berörda delar av verksamheten.
 • Vara kontaktperson till aktuella myndigheter inom området.
 • Genomföra riskbedömningar och ansvara för aktuella riskregister inom säkerhetsområdet.
 • Säkerställa att verksamhetens krishantering fungerar enligt framtagen plan/modell i alla delar av verksamheten, tillse att kontinuitetshanteringen kring krishanteringen följs upp samt sörja för att krishanteringen regelbundet övas.

Kvalifikationer

 • Flerårig erfarenhet som chef inom säkerhetsarbete.
 • Erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning.
 • Högskoleutbildning med inriktning säkerhet eller annan utbildning inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
 • God kännedom om författningar, föreskrifter och standarder för säkerhetsområdet.
 • God kännedom om regelverket kring säkerhetsskydd.

Meriterande

Med dokumenterad säkerhetsskyddschefsutbildning, erfarenheter av att samverka med statliga myndigheter och annan offentlig förvaltning samt att leda medarbetare i förändring.

Dina egenskaper

Som person har du hög integritet, högt säkerhetsmedvetande och intresse för miljöfrågor. Du har goda ledaregenskaper och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet. Du behöver vara strukturerad och ha en vilja och förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete. Du har god förmåga att samverka med andra internt och externt samt att hantera komplexa situationer och verka för att hitta lösningar som förenar olika intressen. I rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, där du på ett tydligt och otvunget sätt kan förmedla ditt budskap.

Relationen till olika intressenter bygger på bemötande och tillit och därför kommer stor vikt att läggas på dina personliga egenskaper. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer, såväl till chefer och medarbetare som till våra olika samverkanspartners är viktig för oss. Du ser även din roll i att möjliggöra förändring och förståelse för myndighetens vilja att driva verksamheten framåt i en hög takt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I rollen kan beredskapstjänstgöring bli aktuell.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av, László Nagy Némedi, Avdelningschef, tfn 08-16 21 41, laszlo.nagynemedi@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat