arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef till Sveriges geologiska undersökning

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Säkerhetschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  5 mars

Om jobbet

Samhället och vår omvärld förändras i rask takt och SGU:s uppdrag är att på ett säkert sätt möta samhällets behov av geologisk information. Därför behöver myndigheten även utveckla och förändra sitt säkerhetsarbete. Som säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef har du en viktig roll i denna utvecklingsresa. Vill du arbeta strategiskt och omsätta det i praktiskt arbete, nära verksamheten, är SGU platsen för dig. Vi söker nu dig som vill vara med på en spännande resa för att utveckla myndigheten.
I rollen som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef leder du arbetet i myndighetens säkerhetsorganisation, som är under uppbyggande. Det innebär att du kommer att ha möjlighet att påverka hur säkerhetsorganisationen kommer att se ut och skapa förutsättningarna för det säkerhetsarbete som myndigheten kommer att behöva framöver. Detta arbete kommer att ske nära IT-säkerhetschef, signalskyddschef, verksjurist, dataskyddsombud och lokalansvarig. SGU ingår även i en utredning som kan mynna ut i att vi blir beredskapsmyndighet i en nära framtid. Säkerhetschefen kommer ha en aktiv roll i en eventuellt kommande beredskapsorganisation.
Arbetsuppgifter
Som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef ansvarar du för de uppgifter som följer av MSB:s föreskrifter och säkerhetsskyddslagen med kompletterande förordning och föreskrifter. Det ingår därför att i stor omfattning stödja, utbilda och informera internt inom säkerhetsområdet, likaväl som att internt utfärda och följa upp regler och riktlinjer inom säkerhetsområdet. Du utreder och lämnar förslag till åtgärder för att SGU ska åstadkomma och upprätthålla en säkerhetsnivå som uppfyller gällande lagstiftning för informations-, administrativ och fysisk säkerhet för SGU:s hela verksamhet.
Du arbetar aktivt, tillsammans med säkerhetsorganisationen, med att planera, stödja och följa upp myndighetens efterlevande av säkerhetsskyddslagstiftning och andra relevanta policys och regelverk. Du ansvarar även för att handlägga och genomföra säkerhetsprövningar. Tillsammans med verksamheten ser du till att risk- och säkerhetskyddsanalyser genomförs i syfte att utveckla myndighetens säkerhetsarbete. Du sköter kontakten med myndighetens tillsynsmyndighet och SÄPO.
I tjänsten rapporterar du direkt till generaldirektören gällande säkerhetsarbetet och är en del av myndighetens ledningsstab som leds av ställföreträdande generaldirektör.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Kompetens
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning inom säkerhetsskydd, säkerhet eller informationssäkerhet alternativt förvärvat motsvarande kunskapsnivå via arbetslivserfarenhet.
flera års erfarenhet av säkerhets- och säkerhetskyddsarbete
erfarenhet från arbete som säkerhetschef eller annan motsvarande roll
god kunskap om informationssäkerhet och erfarenhet av risk- och säkerhetsskyddsanalyser
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
god förmåga att uttrycka dig väl i engelska i både tal och skrift

Meriterande erfarenheter och kompetens:

inom säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
säkerhetsarbete inom statlig eller annan offentlig sektor
incident och kontinuitetsplanering
krisledning och ledarskapsutbildning

Personliga kvalifikationer

Vi söker dig som är strukturerad och skicklig på att skapa tillit och engagemang genom delaktighet. Du har således lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samarbeten såväl internt som externt. Du är en god kommunikatör med erfarenhet av att strategiskt planera, prioritera, koordinera och följa upp såväl pågående som nya uppdrag inom säkerhetsarbetet. Genom ett förhållningssätt som präglas av stabilitet och framåtanda driver du utveckling av säkerhetsarbetet hos oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där vi tillämpar sex månaders provanställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Anställningsort: Uppsala
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2024. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.
Vill du veta mer, hör av dig till Ställföreträdande generaldirektör Göran Risberg eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar för Saco-S och Annika Törnkvist ST-geologiska via SGU:s växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön