arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef dokument

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för Skatteverkets kunder.

Du har en avgörande roll i vår förändringsresa.  Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet


Vi söker två sektionschefer till Härnösand, den ena till arkivsektionen och den andra till sektionen för inkommen handling. Båda sektionerna tillhör dokumentenheten på administrativa avdelningen.

Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.

På arkivsektionen arbetar vi med en bred arkivverksamhet och en stor del är förberedelser inför inflyttning i vårt nya arkiv i Härnösand 2025, som vi etablerar tillsammans med Riksarkivet. I detta arbete ingår förberedelser för flytt av arkiv och utveckling av nya arbetssätt.

På sektionen för inkomna handlingar arbetar vi med dokumenthantering med fokus på inkommen fysisk och digital handling. Myndigheten koncentrerar sin posthantering till färre orter med Malmö och Härnösand som huvudorter. Sektionen har ett stort ansvar att dagligen hantera handlingar som kommer in till myndigheten, att de hanteras rättssäkert, effektivt och kommer till rätt verksamhet.

Som chef har du personalansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar för cirka 18 medarbetare som finns placerade på flera orter i landet med en större gruppering i Härnösand. Du kommer att arbeta nära de andra sektionscheferna på enheten och du ingår i enhetens ledningsgrupp. Du rapporterar till enhetschefen.

Du kommer arbeta nära de andra sektionscheferna på enheten, särskilt den andra sektionschefen i Härnösand. Din placeringsort är Härnösand.

Du kommer att ha medarbetare som du har personalansvar för även på andra orter än din placeringsort. I tjänsten ingår regelbundna resor till dessa orter samt kontinuerlig handledning av medarbetare på distans. Körkort är ett krav.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Ditt uppdrag är att styra och samordna verksamheten med berörda parter. Du finns nära och leder medarbetarna i deras uppdrag och du uppmuntrar till samarbete, nytänkande och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du har en kontinuerlig samverkan med övriga delar av enheten, övriga avdelningar, andra myndigheter och i vissa fall leverantörer för att säkra verksamheten i stort och smått.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:


- ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
- ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.

Du ska även ha:


- högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom för verksamheten relevant område, alternativt flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete.
- aktuell erfarenhet av formellt ledarskap i att leda och utveckla medarbetare på plats och annan ort
- erfarenhet av att leda utveckling och förändring av verksamheter
- erfarenhet av att upprätthålla professionella relationer med andra institutioner, myndigheter eller organisationer 

Det är önskvärt med aktuell och relevant erfarenhet från Skatteverket eller annan offentlig myndighet, gärna som chef. För tjänsten till arkivsektionen är det önskvärt att du även har erfarenhet/kunskap om arkivarbete i offentlig sektor och gärna erfarenhet av större arkivflyttar i ledande roll.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i max fem år, med möjlighet till förlängning. 

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap

https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning