arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef inom säkerhetsunderrättelser

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Säkerhetschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

Är du en ledare som kan se din verksamhet i ett större sammanhang, som lyfter fram dina medarbetares prestationer och får andra att utvecklas och växa? Nu söker vi en sektionschef inom verksamhetsområdet för säkerhetsunderrättelser. Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige, det demokratiska systemet samt medborgarnas fri- och rättigheter. Det är vårt ansvar att det som inte får hända, inte heller händer.
Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som de ser ut att vara vid första anblick. Därför söker vi personer som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.
Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss, och oavsett roll kommer du att samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också att arbeta självständigt och utvecklas i din roll. Oavsett arbetsuppgift är du med och bidrar till Sveriges säkerhet.

Det här är ditt uppdrag
I rollen som sektionschef har du verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens chefer och medarbetare. Du bedriver direkt ledarskap gentemot gruppchefer och du ingår i enhetsledningsgruppen där du medverkar till en miljö och ett klimat som engagerar och bidrar till arbetsglädje, mod och goda prestationer. Du arbetar kontinuerligt tillsammans med ledningen med att inrikta, formulera, implementera och utveckla sektionens, enhetens och avdelningens uppdrag och verksamhet. Som sektionschef ansvarar du även för kompetensförsörjningsfrågor och rekryteringar till sektionen.
Vidare ansvarar du för att leda och skapa de bästa förutsättningarna för det operativa arbetet och för att verksamheten kan leverera resultat enligt uppsatta mål. Du koordinerar och följer upp sektionens och gruppernas arbete och du ansvarar för att rätt arbetsprocesser finns, utvecklas, kvalitetssäkras och följs upp.
Du arbetar nära medarbetare och andra chefer i syfte att fånga upp behov och att föra en dialog kring metod- och kompetensutveckling och du verkar för att medarbetarna har den kompetens som behövs för uppdraget samt att den används där den bäst behövs.
Utöver din myndighetsinterna chefs- och ledarroll företräder du Säkerhetspolisen i olika internationella samarbeten och i flera nationella forum. Arbetet utförs i nära samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter och relevanta partners, både nationella och internationella.
Din placering är på huvudkontoret i Solna. Resor inom och utanför Sverige förekommer relativt frekvent.

De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Akademisk examen inom relevant område, alternativt polisexamen
Flerårig och aktuell chefserfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av strategiskt planerings- och uppföljningsarbete
Flerårig och aktuell erfarenhet av att leda strategisk och operativ verksamhet
Flerårig erfarenhet av att leda underrättelse- och/eller förundersökningsarbete
God kunskap om Säkerhetspolisens organisations- och verksamhetsidé
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet av Säkerhetspolisens olika verksamhetsområden
God kunskap om eller erfarenhet av Säkerhetspolisens underrättelsearbete i närtid, framförallt inom verksamhetsområde kontraterror och författningsskydd
Förmåga att företräda Säkerhetspolisen i externa sammanhang
Erfarenhet av internationell och nationell samverkan
Erfarenhet av arbete med brottsutredningar
Erfarenhet av arbete med utlänningslagstiftningen
Erfarenhet av förändrings- eller utvecklingsarbete
Erfarenhet och/eller kunskap inom arbetsrätt och/eller förvaltningsrätt

Det här är kollegan vi söker

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad, noggrann och ansvarsfull. Att vara flexibel och växla i tempo faller sig naturligt för dig och du kan skifta mellan planerad och händelsestyrd verksamhet när situationen kräver det. Du är analytisk och har förmågan att prioritera och delegera även under hög arbetsbelastning. Som chef sätter du tydliga mål och har god förmåga att balansera ansvar för den egna verksamheten med hänsyn taget till helheten.
Som ledare tar du tillvara på initiativ och drivkrafter och du är öppen för nya idéer och arbetssätt. Du tillser att arbetssätt och metoder ständigt utvecklas och följs upp samt att resurser används på bästa sätt i syfte att uppnå myndighetens operativa mål. Du utövar ett engagerat och prestigelöst ledarskap som skapar förutsättningar för dina medarbetares prestationer och får andra att växa.
Vidare är du coachande i ditt förhållningssätt och kan driva frågor självständigt samtidigt som samarbete och relationsskapande är en självklarhet för dig. Som chef förstår du att tilliten till din grupp är viktig för att ni tillsammans ska kunna utveckla och driva arbetet framåt och du har ett reflekterande synsätt och en lyhördhet som ställer relevanta krav på dig själv och dina medarbetare.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet- och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.

Så tar du kontakt med oss

Du är välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 78 91. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Så ansöker du

Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2024-05-29

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön