arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sjöman operatör 3.sjöstridsflottiljen Karlskrona

 • Yrkesroll

  Soldat/Sjöman

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  6 augusti

Om jobbet

Sjöman operatör 3.sjöstridsflottiljen Karlskrona
Som sjöman på 3.sjöstridsflottiljen utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade.

Inom rollen som operatör kan du söka följande tjänster

Sambandsoperatör Du handhar fartygets kommunikationssystem. Ditt arbete handlar till stor del om att tillse att fartyget har möjlighet att kommunicera med övriga förband.

Signalspaningsoperatör Din huvudsakliga arbetsuppgift är att spana efter olika radarsystem. Tillsammans med övriga besättningen i stridsledningen utgör du en del i arbetet för att stödja fartygschefen i sina beslut.

Sonaroperatör Du arbetar huvudsakligen med fartygets sonar och hämtar information ur vattenvolymen i form av motorbuller eller genom att sända en ljudpuls som man sedan lyssnar på när den studsar mot ett föremål i vattnet. Som sonaroperatör kan du arbeta med minröjning eller ubåtsjakt.

Signalmatros Du arbetar på manöverbryggan där du fungerar som stöd till manöverofficeren, den som framför fartyget. Det innebär bland annat att styra fartyget eller hålla utkik efter andra fartyg och hinder i vattnet. Utöver dessa arbetsuppgifter ingår du också i fartygets stridstjänst som kulspruteskytt.

Spaningsoperatör sjö Du arbetar huvudsakligen med undervattenssensorer för att bevaka och undersöka vad som rör sig under vattenytan. Du arbetar ombord på ett av 3.sjöstridsflottiljens spaningsbåtar, vilket innebär att du även utför andra arbetsuppgifter som till exempel fartygsunderhåll.

Rollen som operatör innebär också att du blir anspråkstagen för andra uppgifter ombord såsom exempelvis rökdykning, besättning ombord fartygets räddningsbåt, m.m.

Kvalifikationer

Svenskt medborgarskap
Godkänd militär grundutbildning
Gymnasieexamen med godkända betyg i:
Matematik 1 (A), Svenska 1 (A), Engelska 1 (A)

Personliga egenskaper

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på de individer som anställs på flottiljen. Samarbetsförmåga, motivation, driv och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss. Som anställd sjöman förväntas du ta eget ansvar, vara flexibel och klara av ett högt arbetstempo. Vi ser även att du är nyfiken, lyhörd och klarar av att arbeta såväl i grupp som självständigt. Du bidrar med din kompetens i gruppen, du ser till helheten och vill att dina förmågor utvecklas.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet, och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsformen är tidsbegränsad anställning (8 år). Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte har haft en tidigare anställning i myndigheten. Tjänsten omfattar heltid samt skyldighet att tjänstgöra utomlands. Arbetet är till del förlagt till kvällar och helger.

Arbetsorten är Karlskrona.

Tjänsten är en militär befattning.

Följande tester kommer att genomföras i samband med anställning
Hälsoundersökning för sjögående personal

FM FysS-tester
2 km löpning på maxtid 9 min 40 s
FM Multitest (push-ups, sit-ups, upphopp, rygghäng och armhäng)

Tilläggskrav för sjögående personal
400m simning utan tidskrav
Livräddning 50m på maxtid 2 min 30 s

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen.

Upplysningar om befattningen

Yrkesinformatör Amer Begovic, amer.begovic@mil.se

Information om rekryteringsprocessen

HR-chef Wilhelm Tornerhjelm, wilhelm.tornerhjelm@mil.se 

Fackliga företrädare

Officersförbundet (OFR/O): Jonas Rydmarker, jonas.rydmarker@mil.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-05.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ofullständig ansökan kommer ej att behandlas.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Försvarsmakten tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat