arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sjukvårdsofficer vid Fjärde sjöstridsflottiljen

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Befattningen erbjuder
Som sjukvårdsofficer erbjuds du en utmanande befattning som ställer stora krav på noggrannhet och sinne för detaljer samtidigt som du måste ha en bred förståelse för förbandets olika verksamhetsområden. Som sjukvårdsofficer bidrar du till krigsförbandens utveckling inom området Försvarsmedicin genom att ansvara för planering och uppföljning av förbandets sjukvårdspersonal och sjukvårdsmateriel.Som sjukvårdsofficer ansvarar du för kvalitetssäkring av förbandets stridssjukvård.

 

Om enheten

Logistikavdelningen vid 4.sjöstridsflottiljens flottiljstab planerar, leder och följer upp förbandets tekniska tjänst, materiel, förnödenhetsförsörjning, sjukvårdstjänst, verksamhetssäkerhet, infrastruktur och miljöarbete. Förbandet är under omstrukturering som en del av Försvarsmaktens tillväxt, där marinens logistikkoncept är under utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningen innefattar, men är inte begränsad till, följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

·       Agerar som stabsläkarens ställföreträdare i sjukvårdstjänsten på flottiljstaben.

·       Aktivt, i samverkan med stabsläkaren, delta i sjukvårdsberedning inför planering av övningar och insatser för enheter tillhörande flottiljen.

·       Tillse att flottiljens instruktion för sjukvårdstjänsten revideras årligen.

·       Skriva årsrapport för sjukvårdsorganisationen vid flottiljen.

·       Tillförordnas som läkemedelsansvarig sjuksköterska samt ser till att det finns utsedd sjuksköterska ansvarig för inventering och kontroll av narkotiska läkemedel.

·       Tillse att rutiner för läkemedelshantering och ordination enligt generella direktiv efterföljs.

·       Tillse att flottiljen följer de försvarsmedicinspecifika delarna av Försvarsmaktens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (LSK), vilka utgörs av FM vårdgivarinstruktioner (FM VGI), FMR Fömed G och av vårdgivaren och medicinsk verksamhetschef fastställda försvarsmedicinska rutiner.

·       Tillse att roller, befogenheter och rutiner ör tydliga och kända för den personal som har tillikabefattning i sjukvårdsorganisationen vid förbandet samt för flottiljens tidvis tjänstgörande legitimerade personal.

·       Aktivt stödja fartygen i läkemedels- och sjukvårdsmaterielprocessen.

·       Materielplanering och vidmakthållande av sjukvårdsmateriel.

·       Delta vid rekrytering och introducering av nya fartygssjuksköterskor.

·       Upprätthållande av egen klinisk kompetens som legitimerad sjuksköterska.

 

I befattningen ingår också en del allmänna arbetsuppgifter inom logistikområdet, där du utgör en av flera handläggare vid Logistikavdelningen. Sådan övrig logistik utgörs exempelvis av inköp, transporter och logistikkoordinering inom förbandets övnings- och insatsverksamhet.

 

KRAV

Kvalifikationer

·       Legitimerad sjuksköterska.

·       Utbildad officer / specialistfofficer sjukvårdstjänst.

·       Dokumenterad erfarenhet av liknande befattningar, civilt eller inom Försvarsmakten.

·       Godkänd säkerhetsprövning.

·       God administrativ förmåga.

Personliga egenskaper

För att passa mot befattningens krav krävs att du som person är noggrann och metodisk. Du måste trivas med ett stundtals högt arbetstryck och kunna hantera arbete under stress. Som handläggare vid Logistikavdelningen förväntas du vara ”service minded” gentemot kontaktpersoner såväl inom som utanför förbandet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE


·       Minst två års dokumenterad klinisk erfarenhet.

·       Relevant vidareutbildning inom försvarsmedicin, MTR-B.

·       Genomgången logistikutbildning civilt eller inom Försvarsmakten.

·       Tjänstgöring i logistikbefattning inom Försvarsmakten.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, med inledningsvis sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Berga, Haninge.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Logavd: Örlogskapten Victor Johansson, 010-823 30 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Personalchef: Björn Melin, 010-823 30 00

Fackliga företrädare
Försvarsförbundet: Björn Engren, 010-823 30 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart. Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar löpande med personal till internationella insatser.

Flottiljen har sin bas på Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat